ماهنامه امتداد شماره۴۱خرداد۱۳۸۸

ماهنامه امتداد شماره۴۱خرداد۱۳۸۸

ماهنامه امتداد شماره ۴۱، خرداد ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • سید محمد بابامیری
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۴۱خرداد۱۳۸۸
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۴۱، خرداد ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۴۱، خرداد ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: سنگر انفرادی / مناجات ص ۱ علمدار ص ۲ پلاک ص ۳ شهید / از اسکاتلند تا دشت عباس ص ۴ کوله پشتی / جنگ نارنجک ها پشت دروازه خرمشهر ص ۶ خشاب / نجوا در میدان مین ص ۱۴ عقبه /از رسانه ها هم کاری بر نیمد ص ۱۶ آنتن / وقتی صدامدراعدام فرماندهانش تردید کرد ص ۱۸ امدادگر / « دا » سفر به ژرفنای یک حماسه ص ۲۰ کوله پشتی / ده ثانیه پس از شهادت ص ۲۳ معبر / ارتش چین ، خاطرات شما را خریداریم ص ۲۹ نقطه رهایی /حسن که بیمار شد فهمیدیم ص ۳۱ ایستگاه بهشت / آبادان ، شهری که ایستاد ص ۳۲ عقبه / تحریم جواب داد ص ۳۴ آنتن / آمریکا سکوهای نفتی ایرانیان را تخریب می کند ص ۳۶ شهید /خوابیدم روی سیم خاردار تا رزمنده ها عبور کنند ص ۳۸ معبر / وقتی خدا بخواهد ص ۴۱ خط مقدم /صدای گام های نامرئی ص ۴۲ با لقمه حرام نمی شود جنگید ص ۴۵ ترکش ولگرد / داماد فرمانده لشکر ص ۴۶ کمکهای مردمی / بابا گریه کرد و هیچ نگفت ص ۴۸ تربت / خاکریز شهادت ص ۵۰ خشاب / باران به جای پتو ص ۵۱ پیامک ص ۵۲ درمانگاه امتداد ص ۵۴ روزشمار خردادماه ص ۵۶ دیده بانی / خط چه خبر ص ۵۸ مسابقه کتابخوانی ص ۶۰ میدان موانع ص ۶۱ التماس دعا ص ۶۲

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • سید محمد بابامیری
  • قم
 • نظرات