ماهنامه امتداد شماره۴۰اردیبهشت۱۳۸۸

ماهنامه امتداد شماره۴۰اردیبهشت۱۳۸۸

ماهنامه امتداد شماره ۴۰، اردیبهشت ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • سید محمد بابامیری
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۴۰اردیبهشت۱۳۸۸
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۴۰، اردیبهشت ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۴۰، اردیبهشت ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: سنگر انفرادی / مناجات ص ۱ پلاک/ علمدار ص ۳ خط مقدم / جبهه های امروز کجاست ص ۴ بوی بهشت از اتاق ۵۸ متری ، تا اتاق ایزوله ص ۶ خشاب / دادن سر نه عجب ، داشتن سر عجب است ص ۸ تعمیرگاه / تا چراغ از تو نگیرد دشمن ص ۱۰ عقبه / کمر صهیونیسم در ایران شکست ص ۱۴ قطب نما / قرآن بخوانیم ص ۱۷ ترکش ولگرد / شهردار واقعی ص ۱۸ معبر / بنی صدر که بود ؟ ص ۲۰ کوله پشتی / اروند ، سفره ستاره های سوخته ص ۲۶ تربت / دیر متوجه شدم ص ۲۹ خط مقدم / رسم پرنده شدن ص ۳۰ کوله پشتی / رقصی چنین میانه میدان ص ۳۲ شهید / مک فارلین در روستا ص ۳۹ کمک های مردمی ص ۴۰ دفترچه یادداشت / برگشتنی ، دنیا یه رنگ دیگه ای داشت ص ۴۲ بی سیم چی ص ۴۳ چی می خونیم ص ۴۴ التماس دعا ص ۴۶ برگ ارتباط ص ۴۷

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • سید محمد بابامیری
  • قم
 • نظرات