ماهنامه امتداد شماره۳۵آذر۱۳۸۷

ماهنامه امتداد شماره۳۵آذر۱۳۸۷

ماهنامه امتداد شماره ۳۵، آذر ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • سید محمد بابامیری
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۳۵آذر۱۳۸۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۳۵، آذر ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۳۵، آذر ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: علمدار ص ۳ عقبه؛ ظرافت ها و ظرفیت های بسیج ص ۴ کمک های مردمی؛ امتداد عزیز ص ۷ دیده بانی؛ خط چه خبر ص ۸ تفحص؛ این منا پدر و پسر دارد ص ۱۰ نگاتیو؛ آثاری در برهوت ص ۱۲ کوله پشتی؛ قمقمه ها را خالی کردند و جنگیدند ص ۱۴ تعمیرگاه؛ شهیدان شوخ طبع بودند، اما... ص ۱۸ تربت؛ غرفه های ملکوت ص ۱۹ نقطه رهایی؛ شب های سرد و گرمای شهادت ص ۲۰ کوله پشتی؛ ما مرتضایی شدیم ص ۲۲ ایستگاه بهشت؛ ما هنوز زائر زندگانیم ص ۲۸ ترکش ولگرد؛ خانم خارجی ص ۳۰ pw؛ وانت نان ص ۳۲ شهید؛ دینم را به دنیا نمی فروشم ص ۳۴ عقبه؛ روزشمار جنگ در آذرماه ص ۳۶ خط مقدم؛ آن جنگ جهانی ص ۳۸ بوی بهشت؛ سرفه های آسمانی ص ۴۰ تعمیرگاه؛ این کجا و آرمان های شهدا کجا? ص ۴۱ بی سیم چی ص ۴۲ کمک های مردمی؛ نبرد بینش ها رزمنده می خواهد ص ۴۳ تک و پانک؛ از میان سیل نامه های شما ص ۴۴ التماس دعا؛ رزمندگانی که دیده نشدند ص ۴۶

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • سید محمد بابامیری
  • قم
  • www.emtedad.ir
 • نظرات