ماهنامه امتداد شماره۳۴آبان۱۳۸۷

ماهنامه امتداد شماره۳۴آبان۱۳۸۷

ماهنامه امتداد شماره ۳۴، آبان ۱۳۸۷ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • سید محمد بابامیری
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۳۴آبان۱۳۸۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۳۴، آبان ۱۳۸۷ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۳۴، آبان ۱۳۸۷ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: سنگر انفرادی ص ۱ پلاک ص ۲ علمدار ص ۳ خط مقدم؛ در بیابان ها بودیم، در خیابان ها چه می کنیم ص ۴ دیده بانی ص ۶ معبر؛ نامه ای به پدر جانبازم ص ۸ معبر؛ نگذارید انقلاب به دست سفید پوست ها بیفتد ص ۱۰ معراج؛ مروارید این صدف را تقدیم یار کرده ام ص ۱۴ عملیات؛ عملیات چریکی در قلب عراق ص ۱۶ نقطه رهایی؛ یک دعا هزار تکه نماز ص ۱۹ نگاتیو؛ جعبه جادویی و فراموشی انسان های جنگ ص ۲۰ معبر؛ مهلت چون و چرایی نیست، مادر، الوداع ص ۲۲ کوله پشتی؛ بخوانید، افسانه نیست ص ۲۴ قصه ؛ تانک سوخته جان سوخته ص ۳۰ خیمه؛ هدیه شهیدی به مادرش ص ۳۲ آنتن؛ عکاس صدام همچنان بهت زده از تصاویر جنگ است ص ۳۸ معبر؛ ما فقط از ۱۹ کشور اسیر داشتیم ص ۴۰ کوله پشتی؛ گفتم خدایا به خاطر مادرم مرا نکش ص ۴۲ تربت؛ مثل یک سوال سخت ص ۴۶ دیده بانی؛ روزشمار جنگ ص ۴۸ آنتن؛ از ژاپن درخواست شد، از ایران کمتر نفت بخر ص ۵۱ pw؛ الله کریم، الله کریم ص ۵۲ کمک های مردمی ص ۵۴ خم پاره ص ۵۷ تک و پاتک ص ۵۸ بی سیم چی ص ۵۹ میدان موانع؛ با نیت همسنگر شهیدان شوید ص ۶۰ التماس دعا ص ۶۲ برگ ارتباط ص ۶۳

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • سید محمد بابامیری
  • قم
  • www.emtedad.ir
 • نظرات