ماهنامه امتداد شماره۲۷نوروز۱۳۸۷

ماهنامه امتداد شماره۲۷نوروز۱۳۸۷

ماهنامه امتداد شماره ۲۷، نوروز ۱۳۸۷ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • جواد پاسبانیان
 • رضا مصطفوی
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۲۷نوروز۱۳۸۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۲۷، نوروز ۱۳۸۷ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۲۷، نوروز ۱۳۸۷ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: مرد سایه ص ۴ سربلند با خاطرات دیروز ص ۶ از مهتابی مسجد تا مهتاب شهادت ص ۱۲ عبور از کمین ص ۱۵ هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای ص ۲۰ اینجا قطره ها را به دریا وصل کرده اند ص ۲۲ مشاهده متن [HTML] بنویسید مسجد بخوانید سنگر ص ۲۵ بوسه سرد ص ۲۷ حرف هایی برای شنیدن ص ۳۲ حیف از این گلزارها ص ۳۵ دوستمان را برای نجات دشمن کشتیم ص ۳۷ باب الشهدا در مکه ص ۳۸ یکی نبود ص ۴۰ روایت نزدیکی از کربلای پنج ص ۴۲ سه روز با رهبر ، به روایت حاج اصغر شریفی راد ص ۴۶ زخم درد عاشقی ص ۵۰ می خواست مال خودش باشد ص ۵۲ قلم اینجا که رسید سربشکست ص ۵۵ یار امام کو ص ۵۸ نظرسنجی از بروبچه های جنگ ص ۶۱

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • جواد پاسبانیان
  • رضا مصطفوی
  • قم
  • www.emtedad.ir
 • نظرات