ماهنامه امتداد دی۱۳۸۴شماره ۱

ماهنامه امتداد دی۱۳۸۴شماره ۱

ماهنامه امتداد دی ۱۳۸۴ ، شماره ۱ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • جواد پاسبانیان
 • رضا مصطفوی
ماهنامه امتداد دی۱۳۸۴شماره ۱
3.1 (61%) 100 vote[s]
ماهنامه امتداد دی۱۳۸۴شماره ۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد دی ۱۳۸۴ ، شماره ۱ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد دی ۱۳۸۴ ، شماره ۱ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: یک شاخه آواز ۱۳۸۴/۳/ بیانات در دیدار دانشجویان بسیجی ۵ خلوتی به عمق اقیانوس (دست نوشته ای از شهید علم الهدی ) یک کف دست آسمان بسیجی های بلندی های کانی مانگا (در گفت وگو با امیر سرتیپ دکتر محمدحسین دادرس) شعر اردوی زیارتی آسمان هجوم زمان به حماسه؛ هفت نکته درباره جنگ بر مدار ملکوت فتح نخل، آهن ، پرنده در مصاحبه با سردار فتح الله جعفری قمقمه در کوچه پس کوچه های قلب ها

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • جواد پاسبانیان
  • رضا مصطفوی
  • قم
  • [email protected]
  • www.emtedad.ir
 • نظرات