فصلنامه محدث   شماره۱۷فروردین۱۳۸۷

فصلنامه محدث شماره۱۷فروردین۱۳۸۷

فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۷، فروردین ۱۳۸۷ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، […]

 • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
 • محمد تقی سبحانی نیا
 • مهدی عباسی
Rate this post
فصلنامه محدث   شماره۱۷فروردین۱۳۸۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۷، فروردین ۱۳۸۷ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، […]", "articleBody": "فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۷، فروردین ۱۳۸۷ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث ، نشریه محدث صندوق پستی: قم، ۴۱۵۶-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: www.darolhadith.org نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: بازدید علمای دینی بالکان از دارالحدیث / تخصص در ارزش های اصیل علمی و دینی در مدیریت دارالحدیث ص ۲ نامه دکتر بی آزار شیرازی به آیت الله ری شهری ص ۳ گزارش ۸۶ ، افق ۸۷ ص ۴ پژوهشکده علوم و معارف حدیث دومین نشست بررس اسناد الکافی در وسائل الشیعه برگزار شد ص ۹ موسوعه ای جامع برای فقیهان ص ۱۰ پیشخان فرهنگ ص ۱۳ دانشکده علوم حدیث (ری،قم،مجازی) برنامه های همایش شیخ بهایی اعلام شد ص ۱۴ دروس الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث ، در لوح فشرده ص ۱۵ استخدام اعضای هیئت علمی در دانشکده علوم حدیث / تغییر مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ص ۱۶ چشم اندازهای دانشکده علوم حدیث ص ۱۷ دانشکده مجازی علوم حدیث ؛ کارنمای پنج ساله ص ۲۰ معاونت فرهنگی و ارتباطات موسسه کتاب نامه روایی ص ۲۶ پایان نامه های روایی ص ۲۸ کنگره ها رونمایی از تمبر یادبود ثقه الاسلام کلینی در روز بزرگداشت وی ص ۳۱ انتشار خبرنامه دوم کنگره / گزارش فعالیت های دبیرخانه کنگره ص ۳۲ چکیده مقاله های کنگره ص ۳۴ معاونت روابط عمومی و بین المللی استان ری شهری : صداقت و راستی ، از مهم ترین مولفه ها در تحقق شکوفایی و نوآوری ص ۳۷ مسابقه نگین ری / شب شعر کرامت سبز در آستان ص ۳۸ جشن میلاد حضرت عبدالعظیم / پخش مستقیم تصاویر حرم در پایگاه اینترنتی آستان ص ۳۹ تمبر یادبود آستان مقدس حضرت عبدالعظیم منتشر شد ص ۴۰

 • جزئیات کتاب
  • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
  • محمد تقی سبحانی نیا
  • مهدی عباسی
  • قم
  • www.darolhadith.org
 • نظرات