فصلنامه محدث   شماره۱۵-۱۶،سال۱۳۸۶

فصلنامه محدث شماره۱۵-۱۶،سال۱۳۸۶

فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۵-۱۶، بهمن و اسفند ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک […]

 • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
 • محمد تقی سبحانی نیا
 • مهدی عباسی
Rate this post
فصلنامه محدث   شماره۱۵-۱۶،سال۱۳۸۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۵-۱۶، بهمن و اسفند ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک […]", "articleBody": "فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۵-۱۶، بهمن و اسفند ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث ، نشریه محدث صندوق پستی: قم، ۴۱۵۶-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: www.darolhadith.org نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: افتتاح نخستین شعبه سازمانی خبرگزاری قرآنی ایران ( ایکنا ) در دارالحدیث ص ۱ دیدار گروه رهپویان صلح از کشور آمریکا با آیت الله ری شهری ص ۲ بازدید معاون کمیته بین الملل صلیب سرخ از موسسه دارالحدیث / ارزیابی نماینده صلیب سرخ از فعالیت های موسسه ص ۳ کتاب دانش نامه عقاید اسلامی برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد ص ۴ کتاب سنجه انصاف منتشر شد ص ۵ پژوهشکده علوم و معارف حدیث کتاب اسباب اختلاف حدیث برگزیده کتاب سال حوزه شد ص ۶ مایکل کوک در پژوهشکده و دانشکده علوم حدیث ص ۷ نگاهی به کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی ص ۹ بازدید استاد تاریخ اسلام دانشگاه توکیو از موسسه ص ۱۰ پیشخان فرهنگ ص ۱۱ گزارش نشست های ملاک های اعتبار سنجی منابع حدیثی ص ۱۹ نشست پژوهشی اعتبار اسناد کتاب الکافی ص ۲۱ گفت و گوهای حاشیه نشست اعتبار اسناد کافی ص ۲۲ گزارش نشست نقد و بررسی ترجمه های کتاب الکافی ص ۲۳ گفتگوهای حاشیه نشست بررسی ترجمه های الکافی ص ۲۴ دانشکده علوم حدیث (ری/قم/مجاز) مدرک کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث ، مورد تایید وزارت علوم است ص ۲۶ اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث ص ۲۷ آغاز ثبت نام مرکز کارشناسی ارشد دانشکده مجازی علوم حدیث ص ۲۹ گزارش برگزاری مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت علامه شهیدی ص ۳۰ سازمان چاپ و نشر پرونده توزیع کتاب های دینی در ایران ص ۳۸ معاونت امور بین الملل موسسه استقبال از سال نامه حدیثی چهار زبانه ص ۴۱ معاونت روابط عمومی و امور بین الملل استان ری شهری : امام خمینی ، الگوی علمی و عملی موفق در همه زمینه های زندگی بود ص ۴۲ معاونت فرهنگی استان گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین تقدیری ، معاون فرهنگی استان ص ۴۳

 • جزئیات کتاب
  • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
  • محمد تقی سبحانی نیا
  • مهدی عباسی
  • قم
  • www.darolhadith.org
 • نظرات