فصلنامه حسنا شماره ۴بهار۱۳۸۹

فصلنامه حسنا شماره ۴بهار۱۳۸۹

فصلنامه حسنا سال اول، شماره ۴، بهار ۱۳۸۹ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: تخصصی علوم قرآن و حدیث زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهداء (ع) مدیر مسئول: حمیده شریعتی نیاسر سردبیر:   زهره شریعت ناصری هیئت تحریریه: سید یحیی یثربی، سید رضا مودب، مهدی رستم نژاد، کاظم شاکر، نهله غروی نائینی، […]

 • موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهداء (ع)
 • حمیده شریعتی نیاسر
 • زهره شریعت ناصری
فصلنامه حسنا شماره ۴بهار۱۳۸۹
2.6 (52.31%) 26 vote[s]
فصلنامه حسنا شماره ۴بهار۱۳۸۹
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه حسنا سال اول، شماره ۴، بهار ۱۳۸۹ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: تخصصی علوم قرآن و حدیث زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهداء (ع) مدیر مسئول: حمیده شریعتی نیاسر سردبیر:   زهره شریعت ناصری هیئت تحریریه: سید یحیی یثربی، سید رضا مودب، مهدی رستم نژاد، کاظم شاکر، نهله غروی نائینی، […]", "articleBody": "فصلنامه حسنا سال اول، شماره ۴، بهار ۱۳۸۹ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: تخصصی علوم قرآن و حدیث زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهداء (ع) مدیر مسئول: حمیده شریعتی نیاسر سردبیر:   زهره شریعت ناصری هیئت تحریریه: سید یحیی یثربی، سید رضا مودب، مهدی رستم نژاد، کاظم شاکر، نهله غروی نائینی، فتحیه فتاحی زاده، سید محسن سادات فخر محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۸۳۹۱۹۴ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۹۰۵۱۷۹ (۰۲۵) نشانی: قم، صفائیه (شهدا)، بین کوچه ۱۹ و ۲۱، موسسه رهپویان سیدالشهدا علیه السلام، طبقه دوم، دفتر فصلنامه حسنا صندوق پستی: قم، ۸۱۳۴-۳۷۱۵۵ ISSN: 2008-6105 دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/hosna نشانی الکترونیک: [email protected] مطالب این شماره: گفتگو با دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی ص ۶ جنبه های فرهنگی در ترجمه قرآنحسین عبدالرئوف مترجم: ابوالفضل حری ، ملیحه بین فاطمی ص ۱۴ معناشناسی واژه رب نسرین کردنژاد ص ۳۴ شفاعت در برزخمحمد اصغری نژاد ص ۵۲ بررسی فرهنگنامه قرآنیاعظم فرجامی ص ۶۸ خلاصه المحتویات ص ۸۱ منبع:http://www.hawzah.net/

 • جزئیات کتاب
  • موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهداء (ع)
  • حمیده شریعتی نیاسر
  • زهره شریعت ناصری
  • قم
  • [email protected]
  • http://www.magiran.com/hosna
 • نظرات