فصلنامه تاریخ اسلام سال۱۳۷۹شماره۳

فصلنامه تاریخ اسلام سال۱۳۷۹شماره۳

فصلنامه تاریخ اسلام هشتم مهر سال ۱۳۷۹ شماره سوم رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: […]

 • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
 • دکتر شمس الله مریجی
 • دکتر محسن الویری
Rate this post
فصلنامه تاریخ اسلام سال۱۳۷۹شماره۳
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه تاریخ اسلام هشتم مهر سال ۱۳۷۹ شماره سوم رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: […]", "articleBody": "فصلنامه تاریخ اسلام هشتم مهر سال ۱۳۷۹ شماره سوم رتبه علمی: علمی - پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: دکتر محسن الویری، دکتر محمد رضا جباری، دکتر قاسم خانجانی، دکتر هادی عالم زاده، دکتر حسین عبدالمحمدی، دکتر رمضان محمدی، دکتر محمدزاده هدایت پناه، حجه الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی ویراستار فارسی: فاطمه سرخیل محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۳۶۶۳۵ (۰۲۵) نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم، دفتر فصلنامه صندوق پستی: قم، ۷۸۷-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: hiq.bou.ac.ir نشانی الکترونیک:[email protected]

  مطالب این شماره: اغالبهنویسنده: جودکی،حجت الله؛   (۳۷ صفحه - از ۶۹ تا ۱۰۵) ضرورت بازشناسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  نویسنده: مفتخری،حسین؛   (۴ صفحه - از ۳ تا ۶) بکیربن ماهان و دعوت عباسیاننویسنده: ذیلابی،نگار؛   (۱۳ صفحه - از ۵۶ تا ۶۸) در دوره فتح اسلامی و حکومت والیان عرب اسماعیلیان و مخالفانشاننویسنده: ناصری طاهری،عبدالله؛   (۲۰ صفحه - از ۱۶۱ تا ۱۸۰) مدیریت در بحران، پژوهشی موردی در مدیریت پیامبر اکرم (ص) در غزوه احزابنویسنده: ولوی،علی محمد؛   (۱۷ صفحه - از ۷ تا ۲۳)
  مذهب امامیه در قرن چهارم هجرینویسنده: آژند،یعقوب؛   (۳۳ صفحه - از ۱۲۸ تا ۱۶۰) پیدایش نصیریان علویاننویسنده: متی موسی؛    مترجم: مفتخری،حسین؛   (۲۲ صفحه - از ۱۰۶ تا ۱۲۷)
  منبع:http://www.hawzah.net/

 • جزئیات کتاب
  • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
  • دکتر شمس الله مریجی
  • دکتر محسن الویری
  • قم
  • hiq.bou.ac.ir
 • نظرات