فصلنامه تاریخ اسلام  سال۱۳۸۴شماره۲۳

فصلنامه تاریخ اسلام سال۱۳۸۴شماره۲۳

فصلنامه تاریخ اسلام سال ششم،پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۲۳ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: […]

 • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
 • دکتر شمس الله مریجی
 • دکتر محسن الویری
Rate this post
فصلنامه تاریخ اسلام  سال۱۳۸۴شماره۲۳
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه تاریخ اسلام سال ششم،پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۲۳ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: […]", "articleBody": "فصلنامه تاریخ اسلام سال ششم،پاییز ۱۳۸۴ - شماره ۲۳ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: دکتر محسن الویری، دکتر محمد رضا جباری، دکتر قاسم خانجانی، دکتر هادی عالم زاده، دکتر حسین عبدالمحمدی، دکتر رمضان محمدی، دکتر محمدزاده هدایت پناه، حجه الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی ویراستار فارسی: فاطمه سرخیل محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۳۶۶۳۵ (۰۲۵) نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم، دفتر فصلنامه صندوق پستی: قم، ۷۸۷-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: hiq.bou.ac.ir نشانی الکترونیک:[email protected]

  مطالب این شماره: دانشگاه جندی شاپورنویسنده: محمود آبادی،سید اصغر؛ (۲۰ صفحه - از ۵ تا ۲۴) کوفه و تحولات سیاسی صدر اسلامنویسنده: قربان پور دشتکی،سیمین؛ (۲۴ صفحه - از ۲۵ تا ۴۸) واقفیه  نویسنده: حسین زاده شانه چی،حسن؛ (۳۰ صفحه - از ۴۹ تا ۷۸) شکل گیری دولتهای خارجی مذهب در شمال افریقانویسنده: کردی،رضا؛ (۲۲ صفحه - از ۷۹ تا ۱۰۰) زندگی و زمانه احمد بن حنبل  نویسنده: روح اللهی امیری،زهرا؛ (۴ صفحه - از ۱۰۱ تا ۱۲۴) اصلاحات در امپراتوری عثمانی (از عصر لاله تا عهد تنظیمات)نویسنده: حضرتی،حسن؛ (۳۶ صفحه - از ۱۲۵ تا ۱۶۰) وضع اقتصادی مدینه در عهد نبوینویسنده: عبدالعزیز بن ادریس،عبدالله؛ مترجم: بختیاری،شهلا؛ (۳۶ صفحه - از ۱۶۱ تا ۱۹۶) Abstractsمترجم: توبه یانی،ابراهیم؛ (۸ صفحه - از ۱۹۷ تا ۲۰۴)
  منبع:http://www.hawzah.net/

 • جزئیات کتاب
  • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
  • دکتر شمس الله مریجی
  • دکتر محسن الویری
  • قم
  • hiq.bou.ac.ir
 • نظرات