فصلنامه تاریخ اسلام زمستان۱۳۸۴شماره۲۴

فصلنامه تاریخ اسلام زمستان۱۳۸۴شماره۲۴

فصلنامه تاریخ اسلام سال ششم،زمستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۴ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: […]

 • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
 • دکتر شمس الله مریجی
 • دکتر محسن الویری
Rate this post
فصلنامه تاریخ اسلام زمستان۱۳۸۴شماره۲۴
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه تاریخ اسلام سال ششم،زمستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۴ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: […]", "articleBody": "فصلنامه تاریخ اسلام سال ششم،زمستان ۱۳۸۴ - شماره ۲۴ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: دکتر محسن الویری، دکتر محمد رضا جباری، دکتر قاسم خانجانی، دکتر هادی عالم زاده، دکتر حسین عبدالمحمدی، دکتر رمضان محمدی، دکتر محمدزاده هدایت پناه، حجه الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی ویراستار فارسی: فاطمه سرخیل محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۳۶۶۳۵ (۰۲۵) نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم، دفتر فصلنامه صندوق پستی: قم، ۷۸۷-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: hiq.bou.ac.ir نشانی الکترونیک:[email protected]

  مطالب این شماره: سیاست های نظامی و اداری بنی عباس در هند (۴۲۲-۱۳۲ه)نویسنده: یاری،سیاوش؛   (۲۸ صفحه - از ۵ تا ۳۲) پی آمدهای غیبت بر اندیشه و حیات سیاسی شیعیانویسنده: جودکی،محبوبه؛   (۳۲ صفحه - از ۳۳ تا ۶۴) تحول نظام خاتم و نشان در تشکیلات اسلامینویسنده: جوادی،سید مهدی؛   (۲۲ صفحه - از ۶۵ تا ۸۶) تاریخ طب تونسی در دوره حفصینویسنده: پاک،محمد رضا؛   (۳۸ صفحه - از ۸۷ تا ۱۲۴) ابن علقمی و سقوط بغدادنویسنده: یعقوبی،محمد طاهر؛   (۲۶ صفحه - از ۱۲۵ تا ۱۵۰) عصر سلیمان با شکوه... بحران جهت گیرینویسنده: صبحی لبیب؛    مترجم: پوریانژاد،فرهاد؛   (۴۰ صفحه - از ۱۵۱ تا ۱۹۰) تاریخ و تاریخی گرینویسنده: پل همیلتون؛    مترجم: صادقی،امیر حسین؛   (۲۸ صفحه - از ۱۹۱ تا ۲۱۸) Abstractsمترجم: توبه یانی،ابراهیم؛   (۱۰ صفحه - از ۲۱۹ تا ۲۲۸)
  منبع:http://www.hawzah.net/

 • جزئیات کتاب
  • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
  • دکتر شمس الله مریجی
  • دکتر محسن الویری
  • قم
  • hiq.bou.ac.ir
 • نظرات