فصلنامه تاریخ اسلام تابستان۱۳۸۴شماره۲۲

فصلنامه تاریخ اسلام تابستان۱۳۸۴شماره۲۲

فصلنامه تاریخ اسلام سالششم،تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۲ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: دکتر […]

 • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
 • دکتر شمس الله مریجی
 • دکتر محسن الویری
Rate this post
فصلنامه تاریخ اسلام تابستان۱۳۸۴شماره۲۲
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه تاریخ اسلام سالششم،تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۲ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: دکتر […]", "articleBody": "فصلنامه تاریخ اسلام سالششم،تابستان ۱۳۸۴ - شماره ۲۲ رتبه علمی: علمی – پژوهشی (حوزوی) دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹ صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی سردبیر: دکتر محسن الویری مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده هیئت تحریریه: دکتر محسن الویری، دکتر محمد رضا جباری، دکتر قاسم خانجانی، دکتر هادی عالم زاده، دکتر حسین عبدالمحمدی، دکتر رمضان محمدی، دکتر محمدزاده هدایت پناه، حجه الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی ویراستار فارسی: فاطمه سرخیل محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۳۶۶۳۵ (۰۲۵) نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم، دفتر فصلنامه صندوق پستی: قم، ۷۸۷-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: hiq.bou.ac.ir نشانی الکترونیک:[email protected]

  مطالب این شماره: کند و کاوی در تعریف علم تاریخ و نقد یک نگاهنویسنده: ملایی توانی،علی رضا؛ (۲۲ صفحه - از ۵ تا ۲۶) حضرت محمد صلی الله علیه واله و رویارویی با اشرافی گری  نویسنده: اروجلو،فاطمه؛ (۳۶ صفحه - از ۲۷ تا ۶۲) «قراء» و نقش ایشان در تحولات قرن اول هجری  نویسنده: مفتخری،حسین؛ کوشکی،فرشته؛ (۴۸ صفحه - از ۶۳ تا ۱۱۰) نگرش صلیبیان به مسلمانان طی جنگ های صلیبی  نویسنده: ساسان پور،شهرزاد؛ (۴۰ صفحه - از ۱۱۱ تا ۱۵۰) «خواتین» و نقش سیاسی- اجتماعی آنان در تاریخ اسلام  نویسنده: جوادی،سید مهدی؛ (۳۲ صفحه - از ۱۵۱ تا ۱۸۲) طریقت محمدیه در هند بریتانیانویسنده: ناظمیان فرد،علی؛ (۱۴ صفحه - از ۱۸۳ تا ۱۹۶) ابن ابی الحدیدنویسنده: ال. ویکا واگلیری؛ مترجم: عباسی،علی اکبر؛ (۱۰ صفحه - از ۱۹۷ تا ۲۰۶) Abstractsمترجم: توبه یانی،ابراهیم؛ (۶ صفحه - از ۲۰۷ تا ۲۱۲) صفحات پایانی(۶ صفحه - از ۲۱۳ تا ۲۱۸)
  منبع:http://www.hawzah.net/

 • جزئیات کتاب
  • دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
  • دکتر شمس الله مریجی
  • دکتر محسن الویری
  • قم
  • hiq.bou.ac.ir
 • نظرات