شمیم معرفت شماره ۲۴پاییز۱۳۸۹

شمیم معرفت شماره ۲۴پاییز۱۳۸۹

شمیم معرفت شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۹ دوره انتشار:  فصلنامه زبان:  فارسی صاحب امتیاز:  نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین مدیر مسئول:  علی اصغر جلالی اصل سردبیر:  حمید سلطانی نژاد هیئت تحریریه:  دبیر تحریریه: عباس داودی محل انتشار:  تهران تلفن:  ۳۳۲۳۹۶۵۶ ،۳۵۹۴۸۶۶۵ (۰۲۱) نشانی:  تهران، بزرگراه بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت تربیت و آموزش عقیدتی […]

 • نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
 • علی اصغر جلالی اصل
 • حمید سلطانی نژاد
Rate this post
شمیم معرفت شماره ۲۴پاییز۱۳۸۹
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  شمیم معرفت شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۹ دوره انتشار:  فصلنامه زبان:  فارسی صاحب امتیاز:  نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین مدیر مسئول:  علی اصغر جلالی اصل سردبیر:  حمید سلطانی نژاد هیئت تحریریه:  دبیر تحریریه: عباس داودی محل انتشار:  تهران تلفن:  ۳۳۲۳۹۶۵۶ ،۳۵۹۴۸۶۶۵ (۰۲۱) نشانی:  تهران، بزرگراه بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت تربیت و آموزش عقیدتی […]", "articleBody": "شمیم معرفت شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۹ دوره انتشار:  فصلنامه زبان:  فارسی صاحب امتیاز:  نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین مدیر مسئول:  علی اصغر جلالی اصل سردبیر:  حمید سلطانی نژاد هیئت تحریریه:  دبیر تحریریه: عباس داودی محل انتشار:  تهران تلفن:  ۳۳۲۳۹۶۵۶ ،۳۵۹۴۸۶۶۵ (۰۲۱) نشانی:  تهران، بزرگراه بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی، مدیریت اساتید، مربیان و مدیران صندوق پستی:  تهران، ۱۶۹-۱۷۸۴۵ سایت اختصاصی:  www.abbasdavudi.ir نشانی الکترونیک:  [email protected] فهرست مطالب: آیا نظم دلیل وجود خداست؟ قَلَّ الدَّیانُونَ دفاع از مبانی نظری ولایت فقیه نتیجه تکرار گناه جنبه های مختلف اعجاز قرآن معرفت شهودی و علم حضوری نسبت به خداوند

 • جزئیات کتاب
  • نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
  • علی اصغر جلالی اصل
  • حمید سلطانی نژاد
  • تهران
  • [email protected]
  • www.abbasdavudi.ir
 • نظرات