شمیم معرفت شماره۳۰بهار۱۳۹۱

شمیم معرفت شماره۳۰بهار۱۳۹۱

شمیم معرفت شماره ۳۰، بهار ۱۳۹۱ دوره انتشار:  فصلنامه زبان:  فارسی صاحب امتیاز:  نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین مدیر مسئول:  علی اصغر جلالی اصل سردبیر:  حمید سلطانی نژاد هیئت تحریریه:  دبیر تحریریه: عباس داودی محل انتشار:  تهران تلفن:  ۳۳۲۳۹۶۵۶ ،۳۵۹۴۸۶۶۵ (۰۲۱) نشانی:  تهران، بزرگراه بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت تربیت و آموزش عقیدتی […]

 • نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
 • علی اصغر جلالی اصل
 • حمید سلطانی نژاد
Rate this post
شمیم معرفت شماره۳۰بهار۱۳۹۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  شمیم معرفت شماره ۳۰، بهار ۱۳۹۱ دوره انتشار:  فصلنامه زبان:  فارسی صاحب امتیاز:  نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین مدیر مسئول:  علی اصغر جلالی اصل سردبیر:  حمید سلطانی نژاد هیئت تحریریه:  دبیر تحریریه: عباس داودی محل انتشار:  تهران تلفن:  ۳۳۲۳۹۶۵۶ ،۳۵۹۴۸۶۶۵ (۰۲۱) نشانی:  تهران، بزرگراه بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت تربیت و آموزش عقیدتی […]", "articleBody": "شمیم معرفت شماره ۳۰، بهار ۱۳۹۱ دوره انتشار:  فصلنامه زبان:  فارسی صاحب امتیاز:  نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین مدیر مسئول:  علی اصغر جلالی اصل سردبیر:  حمید سلطانی نژاد هیئت تحریریه:  دبیر تحریریه: عباس داودی محل انتشار:  تهران تلفن:  ۳۳۲۳۹۶۵۶ ،۳۵۹۴۸۶۶۵ (۰۲۱) نشانی:  تهران، بزرگراه بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی، مدیریت اساتید، مربیان و مدیران صندوق پستی:  تهران، ۱۶۹-۱۷۸۴۵ سایت اختصاصی:  www.abbasdavudi.ir نشانی الکترونیک:  [email protected] فهرست مطالب: دومیدن روح عزت ملی سیدعلی شوکتیان ص ۳ علم امام  محمدحسین شمس الهی ص ۱۵ دقتی در سوره شعراعبداله صدیق ص ۳۴ سوره نعمت هاابوالفضل ساقی ص ۳۶ ارمنی بادمجانفاطمه راستگو ص ۴۰ مرگزهرا رئیسی ص ۴۱ اصول تبلیغ دین: پرهیز از تکلف صادق عبدالهی ص ۵۶ نخستین قدم ها برای پاکی: مشارطه و مراقبهسعید حصاری ص ۵۷ اصول تبلیغ دین: ابلاغ له عقل صادق عبدالهی ص ۷۲ تحریم شرابعباس داوودی ص ۷۳ اصول تبلیغ دین: ابلاغ به دلصادق عبدالهی ص ۹۰ مال حرام ص ۹۱ اصول تبلیغ دین: تبشیر و اندازصادق عبدالهی ص ۱۰۸ دروغسعید کنجانی ص ۱۰۹ تولید ملیطاهره طوسی ص ۱۲۴ اصول تبلیغ دین: هدف وسیله را توجیه نمی کندصادق عبدالهی ص ۱۳۰ لذت رضا اخوی ص ۱۳۵ یهودی زاده هامسلم تهوری ص ۱۵۲ خوانندگان محترم ص ۱۵۹ فرم نظرسنجی ص ۱۶۰

 • جزئیات کتاب
  • نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
  • علی اصغر جلالی اصل
  • حمید سلطانی نژاد
  • تهران
  • [email protected]
  • www.abbasdavudi.ir
 • نظرات