ماهنامه پرسمان شماره۲آبان۱۳۸۱

ماهنامه پرسمان شماره۲آبان۱۳۸۱

ماهنامه پرسمان سال دوم، شماره ۲، آبان ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره۲آبان۱۳۸۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان سال دوم، شماره ۲، آبان ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان سال دوم، شماره ۲، آبان ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: چه زود که پرده برافتد ص ۲ یک حضور زیبا ص ۲ طراوت تلاوت ص ۳ زندگی یعنی فهمیدن چیزی جدید ص ۴ آیا شب قدر با اختیار سازگاری دارد؟ ص ۸ رفتار سیاسی امیرمؤمنان و پاسخی به پنج تردید ص ۱۰ از کجا تا به کجا ص ۱۲ یکنواختی زندگی در بهشت ص ۱۴ ممکلت را نجات دهید ص ۱۵ سنگ ها شکوفه کرده اند ص ۱۶ مهار قدرت ص ۱۸ ما و شما ص ۲۱ فمینیسم, فراز یا فرود؟ ص ۲۲ ساخت و بازیافت فرصت ها ص ۲۴ آن سلام شرم آگین ص ۲۶ پاسخ کوتاه ص ۲۷ گلادیاتور ص ۲۸ به او عادت کرده ام چه کنم؟ ص ۲۹ قاب قلم ص ۳۰ چه بخوانیم. CD . اینترنت ص ۳۱ دانشجو و جنبش نرم افزاری ص ۳۲

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • porsemanmagazinegmail.com
  • www.porseman.net
 • نظرات