زمزم معارف  شماره۲۴اردیبهشت۱۳۸۸

زمزم معارف شماره۲۴اردیبهشت۱۳۸۸

زمزم معارف  شماره۲۴اردیبهشت۱۳۸۸ معرفی نشریه: دوماهنامه فرهنگی – اجتماعی صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه مدیر مسئوول: حجت‌الاسلام والمسملین مصطفی محامی سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری دبیر اجرایی: مجتبی جلیلی • نشانی: قم، میدان شهداء،، خیابان حجتیه، مدرسه حجتیه/ مجتمع آموزش عالی فقه • تلفن: ۰۲۵۱۷۷۴۲۰۸۶ داخلی: ۲۱۸ • نمابر:  ۰۲۵۱۷۷۴۶۸۵۵ • کد پستی: ۳۷۱۳۷۱۳۱۱۸ […]

 • مجتمع آموزش عالی فقه
 • مصطفی محامی
 • زیر نظر شورای سردبیری
Rate this post
زمزم معارف  شماره۲۴اردیبهشت۱۳۸۸
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  زمزم معارف  شماره۲۴اردیبهشت۱۳۸۸ معرفی نشریه: دوماهنامه فرهنگی – اجتماعی صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه مدیر مسئوول: حجت‌الاسلام والمسملین مصطفی محامی سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری دبیر اجرایی: مجتبی جلیلی • نشانی: قم، میدان شهداء،، خیابان حجتیه، مدرسه حجتیه/ مجتمع آموزش عالی فقه • تلفن: ۰۲۵۱۷۷۴۲۰۸۶ داخلی: ۲۱۸ • نمابر:  ۰۲۵۱۷۷۴۶۸۵۵ • کد پستی: ۳۷۱۳۷۱۳۱۱۸ […]", "articleBody": "زمزم معارف  شماره۲۴اردیبهشت۱۳۸۸ معرفی نشریه: دوماهنامه فرهنگی - اجتماعی صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه مدیر مسئوول: حجت‌الاسلام والمسملین مصطفی محامی سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری دبیر اجرایی: مجتبی جلیلی • نشانی: قم، میدان شهداء،، خیابان حجتیه، مدرسه حجتیه/ مجتمع آموزش عالی فقه • تلفن: ۰۲۵۱۷۷۴۲۰۸۶ داخلی: ۲۱۸ • نمابر:  ۰۲۵۱۷۷۴۶۸۵۵ • کد پستی: ۳۷۱۳۷۱۳۱۱۸ • نشانی اینترنتی: www.feqh.miu.ac.ir • ایمیل: [email protected]

 • جزئیات کتاب
  • مجتمع آموزش عالی فقه
  • مصطفی محامی
  • زیر نظر شورای سردبیری
  • قم
  • www.feqh.miu.ac.ir
 • نظرات