ماهنامه امتداد شماره۹شهریور۱۳۸۵

ماهنامه امتداد شماره۹شهریور۱۳۸۵

ماهنامه امتداد شماره ۹، شهریور ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج […]

 • موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق
 • جواد پاسبانيان
 • رضا مصطفوي
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۹شهریور۱۳۸۵
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۹، شهریور ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۹، شهریور ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج خط) ۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵۱) نمابر:     ۲۹۲۳۷۹۵ (۰۲۵۱) صندوق پستی:     قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک:     ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی:     http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی:     www.emtedad.ir نشانی الکترونیک:     bisimchiemtedad.ir فهرست: علمدار و ما ادراک ما لبنان ص ۳ خط مقدم ما متولد چه سالی هستیم ؟ ص ۴ معبر جنگ با «رجاء» به خدا و با «هنر» ایمان ص ۶ خاکریز خودی آتش ابراهیم ص ۸ شهید مبارزی که از آمریکا به طلاییه رفت ص ۱۰ کوله پشتی از خدا نخواسته ام که شهید شوم ! ص ۱۲ شهید قطره خون ص ۱۹ بوی بهشت تاول مهتاب ص ۲۰ تفحص حتی عراقی ها هم بوی خوش شهدا را می فهمیدند ! ص ۲۱ معراج رسمش ولی این نبود ! ص ۲۲ معبر رمز طایفه شیعه ص ۲۴ فانوس منشور مقاومت ص ۲۸ شهید مردی در مقیاس واقعی نقشه ها ص ۳۰ معبر هلهله در هلال سبز ص ۳۳ کوله پشتی از ایکه قبول کردید مصاحبه کنید پشیمان نیستید ؟ ص ۳۴ ترکش ولگرد ارتفاعی به نام پس کله جبار ص ۳۷ ایستگاه بهشت اینجا زید ؛ سرزمین گمنامی است ص ۳۸ راوی بی سایبان در ۵۵ درجه سانتیگراد ص ۳۹ قصه یک باغچه لاله زرد و سرخ ص ۴۱ شهید اگر شیمیایی ص ۴۲ حسینیه شهدا جان دادن پیش چشم زیبا رویان ص ۴۳ انبار مهمات بهترین های ادبیات داستانی دفاع مقدس ص ۴۴ امتداد بگوشم می خواستم قالب تهی کنم ! ص ۴۴ میدان موانع جدول ص ۴۵ التماس دعا ص ۴۶ فرم ارتباط ص ۴۷

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق
  • جواد پاسبانيان
  • رضا مصطفوي
  • قم
  • www.emtedad.ir
 • نظرات