ماهنامه امتداد شماره۱۲ آذر۱۳۸۵

ماهنامه امتداد شماره۱۲ آذر۱۳۸۵

ماهنامه امتداد شماره ۱۲، آذر ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج […]

 • موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق
 • جواد پاسبانيان
 • رضا مصطفوي
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۱۲ آذر۱۳۸۵
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۱۲، آذر ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۱۲، آذر ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج خط) ۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵۱) نمابر:     ۲۹۲۳۷۹۵ (۰۲۵۱) صندوق پستی:     قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک:     ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی:     http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی:     www.emtedad.ir نشانی الکترونیک:     bisimchiemtedad.ir فهرست مطالب: علمدار اینها پیشقدم بودند و رفتند ... ص ۳ خط مقدم انتهای افق مرز ماست ! ص ۴ معبر ما این جنگ را بردیم ! ص ۶ شهید در قفس هم می توان پرواز کرد ! ص ۸ معبر قمقمه هایتان را از آب سقاخانه ایوان طلا پر کنید ! ص ۱۰ کوله پشتی این بار رحمت الهی است که بر من می بارد ... ص ۱۲ معراج شعر ص ۱۸ تفحص یا حسین پلاک شناسایی او بود ص ۲۰ مادرت این بار بی تابی می کند ص ۲۱ ترکش ولگرد جاسم رمبو ! ص ۲۲ شهید شهید احمد کشوری ، یافت نشد ص ۲۴ خیمه با شهادت او به راز بندگی الله رسیدم ص ۲۶ قصه هیس س س ، دارد ضبط می کند ص ۳۲ شهید والله این قطعمتموا یمینی ص ۳۴ آنتن به نام عرب به کام آمریکا ص ۳۶ معبر فرهنگ دفاع در ضرب المثل ها ص ۴۰ سنگر تبلیغات کتاب بخرید ص ۴۱ انبار مهمات بهترین های ادبیات داستانی دفاع مقدس (۲) ص ۴۲ میدان موانع جدول ص ۴۳ بی سیم چی خوش انصاف ها ! ص ۴۶ التماس دعا سخن سردبیر ص ۴۶ برگ ارتباط ص ۴۷

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق
  • جواد پاسبانيان
  • رضا مصطفوي
  • قم
 • نظرات