ماهنامه امتداد شماره۱۰مهر۱۳۸۵

ماهنامه امتداد شماره۱۰مهر۱۳۸۵

ماهنامه امتداد شماره ۱۰، مهر ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج […]

 • موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق
 • جواد پاسبانيان
 • رضا مصطفوي
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۱۰مهر۱۳۸۵
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۱۰، مهر ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۱۰، مهر ۱۳۸۵ دوره انتشار:     ماهنامه موضوع:     دفاع مقدس زبان:     فارسی صاحب امتیاز:     موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:     جواد پاسبانیان سردبیر:     رضا مصطفوی مدیر اجرایی:     سید مهدی حسینی ویراستار فارسی:     سیده عذرا موسوی محل انتشار:     قم تلفن:     (پنج خط) ۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵۱) نمابر:     ۲۹۲۳۷۹۵ (۰۲۵۱) صندوق پستی:     قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک:     ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی:     http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی:     www.emtedad.ir نشانی الکترونیک:     bisimchiemtedad.ir فهرست: علمدار خوشا به حال آنان که با شهامت رفتند ص ۳ معبر سالروز عاشقی ص ۴ خط مقدم شهدا اینقدرها هم نازنین نبودند ص ۶ معبر زنده باد مرگی که زندگی است ص ۸ کوله پشتی در ایران یا فرانسه تفاوتی نمی کند : زنده باد کمیل ! ص ۱۰ معبر پازل تکه پاره ص ۱۶ فانوس دردی مغز استخوانم را می سوزاند ص ۱۸ تفحص بیاد شهدای گمنام ! ص ۲۰ P.W محمود نیامد ص ۲۲ معراج شعر ص ۲۴ معبر پنج پرنده یک پرواز ! ص ۲۶ شهید قهرمان افسانه ها شدی سید ! ص ۲۷ ترکش ولگرد ثواب جمع کن ها ص ۲۸ خاکریز خودی حادثه ای در راه است ! ص ۳۰ شهید آخرین روز ، آخرین عباس ص ۳۲ جهاد تو آخرین نفری ! ص ۳۴ عقبه گوش برها ! ص ۳۶ معبر آیینه هایی که زنگار گرفته اند ص ۳۷ آنتن پشت صحنه تسلیحات صدام ص ۴۰ انبار مهمات می ترسم این کتابها به دست شما نرسد ! ص ۴۲ قصه چراغ را روشن کن ! ص ۴۴ میدان موانع جدول ص ۴۵ بی سیم چی نامه های رسیده ص ۴۶ التماس دعا ص ۴۶ فرم ارتباط ص ۴۷

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق
  • جواد پاسبانيان
  • رضا مصطفوي
  • قم
 • نظرات