ماهنامه امتداد شماره۷۱خرداد ۱۳۹۱

ماهنامه امتداد شماره۷۱خرداد ۱۳۹۱

ماهنامه امتداد شماره ۷۱، خرداد ۱۳۹۱ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • جواد پاسبانیان
 • رضا مصطفوی
Rate this post
برچسب‌ها
ماهنامه امتداد شماره۷۱خرداد ۱۳۹۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۷۱، خرداد ۱۳۹۱ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۷۱، خرداد ۱۳۹۱ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: آغوش گرم پدرنصرت اله محمودزاده ص ۸ عملیات درگرای ابوموسیفاطمه رحیمی ص ۱۰ ابوموسی حماسه می خواهدامیرحسین معصوم ص ۱۲ ایستاده ایم ص ۱۳ شکست عدنان خیراله در بین اسرا؛ بر اساس خاطراتی از آزاده و جانباز مجید زارعغلام علی نسائی ص ۱۴ می گفت شهادت دست خداست ص ۱۸ گفت: مادر رو به آسمان گریه کنسجاد طاهری ص ۲۱ با شیعه مرتضی علی نمی گنجمعلیرضا فرهادی ص ۲۳ در طلاییه از زمین و آسمان آتش می بارید ص ۲۶ مادر شهیدی که آوینی را گریاندمجید جعفرآبادی ص ۲۹ آری برادر عاشقی باید چنین کردحسین برادران ص ۳۰ وصیتنامه سند ازدواج علی شد ص ۳۴ راننده کامیون می گفت: می آیم حاجی ولی شربت نمی خورم ص ۳۸ عمویم را بیش تر از پدرم می دیدیمنرجس شکوریان ص ۴۱ سررسیدی برای تمام سال هامحمدجعفر آبادی ص ۴۴ مادر اگر نذر کندسیدمسعود شجاعی طباطبایی ص ۴۷ امیرخانی دوست داشتنی تر از قیدار است ص ۵۰ قیدار داستان انقلاب نبود داستان انقلاب شدمحمدصادق دهنادی ص ۵۱ ساده های صریح و صمیمیحسن ابراهیم زاده ص ۵۶ مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد ص ۵۷ بی سیم چی ص ۵۸

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • جواد پاسبانیان
  • رضا مصطفوی
  • قم
 • نظرات