click on book to show pdf

مسح پاها در وضو

این کتاب قضاوت درباره صحت و یا عدم صحت شستن پاها در وضو با بهره‌گیری از ادبیات قرآنی و بررسی‌های فقهی و تاریخی است. نتایج این تحقیق، حاکی از آن است که آیه ششم سوره مائده که به آیه وضو معروف است؛ چه کلمه ارجل در آن، منصوب باشد و چه مجرور، بر مسح پاها […]

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-284-1
مسح پاها در وضو
3 (60%) 5 vote[s]
مسح پاها در وضو
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    این کتاب قضاوت درباره صحت و یا عدم صحت شستن پاها در وضو با بهره‌گیری از ادبیات قرآنی و بررسی‌های فقهی و تاریخی است. نتایج این تحقیق، حاکی از آن است که آیه ششم سوره مائده که به آیه وضو معروف است؛ چه کلمه ارجل در آن، منصوب باشد و چه مجرور، بر مسح پاها و نه بر شستن آن‌ها دلالت می‌کند. به بیان نگارنده، مسح پاها در مذهب اهل بیت (ع) از ضرورت‌ها محسوب شده و وضوی رسول خدا، اصحاب و تابعین و سایر مسلمانان بر مسح پاها بوده است. بنا بر اظهار ایشان که پس از بررسی اقوال سه‌گانه موجود در این زمینه صورت گرفته، قول به شستن پاها شاهد و برهانی از کتاب و سنت نداشته و بلکه بدعتی بوده که در زمان خلیفه سوم ظهور یافته است.

  • جزئیات کتاب
    • گروه پژوهش
    • یک
    • 978-964-529-284-1
    • مجمع جهانى اهل بيت
    • 1392
    • اول
    • قم
  • نظرات