20 درس مهم از قرآن کریم

20 درس مهم از قرآن کریم

عنوان: دانلود کتاب 20 درس مهم از قرآن کریم فرمت: PDF زبان: فارسی تعداد صفحات: 26 توضیحات:فهرست: 1. مهمترین عبادت چیست؟ 2. بهترین زمان قرآن خواندن 3. سختی ها و مشکلات در زندگی …………….. و خداوند متعال 4. شیطان چگونه انسان را فریب می دهد؟ 5. بهترین بنده خدا کیست؟ 6. بهترین دعا ها کدام […]

 • وبلاگ توقرآن چی نوشته
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  • عنوان:

   دانلود کتاب 20 درس مهم از قرآن کریم

  • فرمت: PDF
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحات: 26
  • توضیحات:فهرست: 1. مهمترین عبادت چیست؟ 2. بهترین زمان قرآن خواندن 3. سختی ها و مشکلات در زندگی ................. و خداوند متعال 4. شیطان چگونه انسان را فریب می دهد؟ 5. بهترین بنده خدا کیست؟ 6. بهترین دعا ها کدام است؟ 7. چگونه قرآن بخوانیم؟ (آداب قرآن خواندن) 8. هدف شیطان چیست؟ 9. چگونه به یقین برسیم؟ (ایمان خود را قوی کنیم) 10. چگونه باید صحبت کنیم؟ (طبق دستور قرآن) 11. معجزات قرآن (مفهوم بیگ بنگ در قرآن) 12. امر به معروف و نهی از منکر (لحن نرم) 13. تجسس در قرآن (فضولی و سردرآوردن در امور دیگران) 14. شک کردن، گمان بد و سوء ظن 15. فکر کردن 16. مشروب در قرآن 17. چگونه به آرامش برسیم؟ 18. فقط دانشمندان، خداترس هستند. 19. نباید با مشاهده دو نفر که مشکل دارند بی تفاوت بود. 20. فروتنی و افتادگی  

 • جزئیات کتاب
  • وبلاگ توقرآن چی نوشته
 • نظرات