112- سورة الإخلاص

112- سورة الإخلاص

بسم الله الرحمن الرحيم 1    قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بگو : اوست  خداي  يکتا ، 2      اللَّهُ الصَّمَدُ خدايي  که  در، حاجت  به  او رو کنند ، 3      لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نه  زاده  است  و نه  زاده  شده  ، 4      وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ و نه  هيچ  کس  همتاي  اوست

Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    بسم الله الرحمن الرحيم 1    قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بگو : اوست  خداي  يکتا ، 2      اللَّهُ الصَّمَدُ خدايي  که  در، حاجت  به  او رو کنند ، 3      لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نه  زاده  است  و نه  زاده  شده  ، 4      وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ و نه  هيچ  کس  همتاي  اوست

  • جزئیات کتاب
  • نظرات