گزارش کویرسفرنامه صفاء السلطنه نایینی

گزارش کویرسفرنامه صفاء السلطنه نایینی

گزارش کویرسفرنامه صفاء السلطنه نایینی مشخصات کتاب: سرشناسه : مشتاقی نائینی، علی بن محمد، 1246-1318ق. عنوان و نام پدیدآور : گزارش کویر: سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفه الفقراء)/ نوشته میرزا علی خان نائینی (صفاءالسلطنه)؛ به اهتمام محمد گلبن. مشخصات نشر : تهران: اطلاعات ، 1366. مشخصات ظاهری : سیزده، 163 ص. 38 ص.: مصور، نقشه، نمونه. […]

 • میرزا علی خان نائینی
 • 1366
 • دوم
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  گزارش کویرسفرنامه صفاء السلطنه نایینی مشخصات کتاب: سرشناسه : مشتاقی نائینی، علی بن محمد، 1246-1318ق. عنوان و نام پدیدآور : گزارش کویر: سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفه الفقراء)/ نوشته میرزا علی خان نائینی (صفاءالسلطنه)؛ به اهتمام محمد گلبن. مشخصات نشر : تهران: اطلاعات ، 1366. مشخصات ظاهری : سیزده، 163 ص. 38 ص.: مصور، نقشه، نمونه. شابک : 700 ریال ؛ 14000 ریال (چاپ دوم) یادداشت : چاپ دوم: 1382. یادداشت : عنوان دیگر: سفرنامه خراسان. یادداشت : عنوان روی جلد: گزارش کویر: سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفه الفقراء)؛ از راه رباطات: مشهد، تربت حیدریه، طبس، یزد، نائین، اردستان، کاشان، قم، تهران. یادداشت : کتابنامه: ص. 162 - 163؛ همچنین به صورت زیرنویس. عنوان روی جلد : گزارش کویر: سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفه الفقراء)؛ از راه رباطات: مشهد، تربت حیدریه، طبس، یزد، نائین، اردستان، کاشان، قم، تهران. عنوان دیگر : سفرنامه خراسان. موضوع : سفرنامه ها موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، 1193 - 1344ق. موضوع : ایران -- سیر و سیاحت -- قرن 13ق رده بندی کنگره : DSR1379 /م 5گ 4 1366 رده بندی دیویی : 955/084042 شماره کتابشناسی ملی : م 68-2269 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب ؛ سالشمار زندگانی میرزا علی خان صفاء السلطنه نائینی ؛ برخی از آثار قلمی، چاپی و خطی میرزا علی خان صفاء السلطنه نائینی ؛ اشاره ای مختصر:؛ (پیشگفتار)؛ [آغاز مسافرت]؛ [رباط کافر قلعه]؛ [رباط شور حصار]؛ [تربت حیدریه]؛ [ظهیرآباد]؛ [فیض آباد]؛ [اول خاک طبس] [مارندیز]؛ [گناباد]؛ [بجستان]؛ [حوض حاجی میرک]؛ [حوض سرطریق]؛ [ده محمد]؛ [رباط درّه بید]؛ [طبس]؛ [چهار ده]؛ [رباط گل مرد]؛ [رباط خان]؛ [اول خاک یزد]؛ [رباط خلف بادام]؛ [رباط ساغند]؛ [خورنق]؛ [انجیرک]؛ [شهر یزد]؛ [حرکت از یزد به طرف نائین]؛ [نائین]؛ [نیستانک- نیستانج]؛ [جوگند- زفرقند]؛ [اردستان]؛ [مه باد- مهباد]؛ [مغار- موغار]؛ [اول خاک کاشان] [باد- بادافشان]؛ [خالدآباد]؛ [نورآباد- ابو زیدآباد]؛ [کاشان]؛ [شورآب]؛ [قم]؛ [پل دلاک]؛ [حوض سلطان]؛ [کنارگرد]؛ [رباط کنار گرد]؛ [حضرت عبد العظیم]؛ [دارالخلافه تهران]؛ افزوده ها؛ ص 90، س 13- قبر شاه عباس دوم در جوار حضرت معصومه در قم:؛ فهرست راهنمای پیشگفتار؛ فهرست نام کسان ؛ فهرست اماکن ؛ فهرست بناها، قلعه ها، مسجدها، مدفنها، امام زاده ها، مدرسه ها، رباطها، کاروانسرایها، دروازه ها، چاپارخانه ها؛ کوهها- محله ها- جلگه ها- رودها- رودخانه ها- چشمه ها- جنگلها.؛ طایفه ها لقب ها، ملیت ها، اعیاد؛ حیوانات، جانوران، حشرات ؛ مشاغل ؛ درختها، میوه ها، خوراکیها، گلها؛ کتب و نشریات و خطوط و زبان ؛ وسایل سفر و اصطلاحات سفر؛ کانیها؛ فهرست برخی ابیات و امثال ؛ فهرست لغات، ترکیبات، و اصطلاحات مدنی ؛ فهرست اسامی و مسافت منازلی که نویسنده در آنها توقف کرده است ؛ فهرست منابع و مآخذ

 • جزئیات کتاب
  • میرزا علی خان نائینی
  • 1366
  • دوم
  • تهران
 • نظرات