کفایه منصوری

کفایه منصوری

کفایه منصوری مشخصات کتاب: ‏شماره کتابشناسی ملی : ف‌4915/2/ ‏سرشناسه : منصوربن محمد ‏عنوان و نام پدیدآور : کفایه منصوری[نسخه خطی]منصوربن محمد؛ کاتب مهدی موسوی ‏وضعیت استنساخ : ق‌1304 ‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه: “بسمله. فهراست این کتاب مبنی بر دو فن است فن اول در قسم طب یعنی نظری …” انجام […]

 • منصوربن محمد
 • اول
 • تهران
Rate this post
برچسب‌ها:
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کفایه منصوری مشخصات کتاب: ‏شماره کتابشناسی ملی : ف‌4915/2/ ‏سرشناسه : منصوربن محمد ‏عنوان و نام پدیدآور : کفایه منصوری[نسخه خطی]منصوربن محمد؛ کاتب مهدی موسوی ‏وضعیت استنساخ : ق‌1304 ‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه: "بسمله. فهراست این کتاب مبنی بر دو فن است فن اول در قسم طب یعنی نظری ..." انجام نسخه: "... اوست قادر بهرچه خواهد خواست هر چه خواهد کند که حکم او راست. تمت الکتاب ... مهدی موسوی" : معرفی کتاب: رساله‌ای است در طب دارای دو فن: فن اول در طب نظری دارای چهار مقاله، فن دوم در طب عملی داری پنج مقاله و هر مقاله دارای جند باب می‌باشد ‏مشخصات ظاهری : 15پ - 86 برگ، 15 - 14 سطر، اندازه سطور 135x70؛ 140x75، قطع 180x110 ‏یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ: فرنگی نخودی خط: شکسته نستعلیق تزیینات جلد: تیماج قهوه‌ای، مقوایی، مجدول، اندرون جلد آستر کاغذی ‏منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : منابع دیده شده: ذریعه (98: )18 ف مرعشی (243: )7 ‏عنوانهای دیگر : کفایه مجاهدیه ‏موضوع : موضوع: پزشکی - متون قدیمی تا قرن 14 ‏شناسه افزوده : موسوی، مهدی، قرن 13ق، کاتب ‏شماره بازیابی : 4851-7/چ‌815 عناوین اصلی کتاب شامل: [کفایه منصوری (کفایه مجاهدیه)]؛ [رساله چوب چینی]

 • جزئیات کتاب
  • منصوربن محمد
  • اول
  • تهران
 • نظرات