پرسش‌های اساسی جنگ

پرسش‌های اساسی جنگ

پرسش‌های اساسی جنگ : نقد و بررسی جنگ ایران و عراق مشخصات کتاب: سرشناسه : درودیان، محمد عنوان و نام پدیدآور : پرسش‌های اساسی جنگ/ نویسنده محمد درودیان؛ ویراستار فرهاد طاهری وضعیت ویراست : [ویرایش]2 مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1382. مشخصات ظاهری : 244 ص.جدول فروست […]

 • درودیان، محمد
 • 1382
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  پرسش‌های اساسی جنگ : نقد و بررسی جنگ ایران و عراق مشخصات کتاب: سرشناسه : درودیان، محمد عنوان و نام پدیدآور : پرسش‌های اساسی جنگ/ نویسنده محمد درودیان؛ ویراستار فرهاد طاهری وضعیت ویراست : [ویرایش]2 مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1382. مشخصات ظاهری : 244 ص.جدول فروست : (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق؛ [ج] 1) شابک : 964-6315-53-410000ریال ؛ 964-6315-53-410000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ویرایش اول این کتاب با عنوان نقد و بررسی پرسش‌های اساسی جنگ توسط موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب در سال 1380 به چاپ رسیده است یادداشت : کتابنامه عنوان دیگر : نقد و بررسی پرسش‌های اساسی جنگ موضوع : جنگ ایران و عراق، 1367 - 1359 موضوع : جنگ ایران و عراق، 1367 - 1359 -- علل شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ رده بندی کنگره : DSR1600/د4ن‌7 1.ج 1382 رده بندی دیویی : 955/0843 شماره کتابشناسی ملی : م‌82-17560 عناوین اصلی کتاب شامل: جلد 1؛ جلد 2؛ جلد 3؛ جلد 4‌؛ جلد 5

 • جزئیات کتاب
  • درودیان، محمد
  • 1382
  • اول
  • تهران
 • نظرات