click on book to show pdf

هنگامه ظهور

«هنگامه ظهور» اثر فارسی علی اصغر رضوانی، از مجموعه کتاب‌های «سلسه مباحث مهدویت» بوده که به امور مربوط به ظهور از جمله مکان، زمان و یاران حضرت مهدی عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف پرداخته است. کتاب با مقدمه ناشر در انتقاد از کسانی که موعود واقعی را برای حیات خود خطرناک می‌دانند، آغاز و مطالب در دو بخش ارائه […]

 • علی اصغر رضوانی
 • یک
 • مسجد مقدس جمکران
Rate this post
هنگامه ظهور
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  «هنگامه ظهور» اثر فارسی علی اصغر رضوانی، از مجموعه کتاب‌های «سلسه مباحث مهدویت» بوده که به امور مربوط به ظهور از جمله مکان، زمان و یاران حضرت مهدی عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف پرداخته است. کتاب با مقدمه ناشر در انتقاد از کسانی که موعود واقعی را برای حیات خود خطرناک می‌دانند، آغاز و مطالب در دو بخش ارائه شده است. در ارائه مباحث، سعی شده است، ابتدا سؤالات ممکن در هر زمینه مطرح شده و در خلال بیان مطالب، به آن‌ها پاسخ داده شود. ← بخش اول نویسنده در بخش اول، پس از بررسی احتمالات در چگونگی اطلاع حضرت مهدی عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف از وقت ظهور؛ از جمله این که امام عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف به طور اعجاز از زمان ظهورش آگاهی خواهد یافت، عللی را به عنوان حکمت معین نبودن وقت ظهور بیان کرده است؛ از جمله اینکه معین نبودن آن، یک نوع امتحانی است، برای مردم تا معلوم گردد آیا مردم با همه سختی‌های مختلف، روحیه خود را از دست می‌دهند یا نه؟ در بحث تعیین وقت ظهور، مؤلف این احتمال را که موعد ظهور، به نحو اجمال تعیین گردد؛ به این که بگوییم: هرگاه خداوند اراده کند، آن حضرت ظهور خواهد کرد، بدون اشکال دانسته است. وی معتقد است، همان گونه که برای تثبیت و جا افتادن غیبت کبرا، برای امام زمان عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف غیبت صغرا مقدر گردید، در مورد ظهور نیز برای ایجاد آمادگی، ظهور اصغری پیش بینی خواهد شد. در مورد سن و خصوصیات جسمانی امام زمان عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف هنگام ظهور، ویژگی‌هایی در روایات آمده که به برخی از آن‌ها اشاره شده است. عنصر ناگهانی و غفلت دشمنان، ایجاد رعب و وحشت، جذب تمام مسلمین و تایید از جانب ملائکه، از جمله عنایات الهی در جهت پیروزی حضرت مهدی عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف بوده که توضیح داده شده است. نویسنده مقصود از اصلاح امر حضرت در یک شب را آن می‌داند که مقدمات نصر و پیروزی، در اسرع وقت، فراهم شده و ایشان مامور به ظهور خواهند شد. در مورد محدوده اعجاز در هنگام ظهور، سه احتمال ذکر شده است: ۱- این که نصرت حضرت و پیاده کردن حکومت جهانی تماما با اعجاز و قدرت خارق العاده الهی باشد؛ نویسنده این احتمال را از جهاتی قابل مناقشه دانسته است. ۲- این که حضرت به صورت عادی بر دشمنان غالب خواهد شد، بدون این که کمکی از راه اعجاز به ایشان بشود؛ این احتمال نیز قابل مناقشه دانسته شده است. ۳- نصرت حضرت به طور طبیعی و عادی خواهد بود، گر چه این نصرت همراه با تاییدات جزئی و خاصی از خداوند خواهد بود. ← بخش دوم دوم، به امور مربوط به یاران و اصحاب امام زمان عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف اختصاص دارد؛ از جمله: عدد اصحاب خاص، چگونگی ورود ایشان به مکه، قومیت آنان، وجود زن در میان آن‌ها، افراد بیعت کنند و اصولی که بر آن پیمان بسته می‌شود و... نویسنده معتقد است، مطابق برخی روایات، وزیران دولت حضرت مهدی عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف از قشر جوان هستند، گر چه تعداد قلیلی از پیرمردان نیز در میان آن‌ها وجود دارد. وی فراهم شدن سیصد و سیزده نفر از یاران خاص حضرت را علت تامه برای ظهور نداسته، بلکه بر این باور است که این عامل، تنها یکی از شرایط تحقق ظهور خواهد بود که علل و شرایط دیگری از جمله فراهم شدن زمینه لازم و مساعد برای حکومت حضرت نیز لازم است.

 • جزئیات کتاب
  • علی اصغر رضوانی
  • یک
  • مسجد مقدس جمکران
  • 1387
  • چهارم
  • قم
 • نظرات