هفت کشور

هفت کشور

هفت کشور، یا، صور الاقالیم مشخصات کتاب: سرشناسه : ستوده، منوچهر، 1292- عنوان و نام پدیدآور : هفت کشور، یا، صور الاقالیم/به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. مشخصات نشر : [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1353. مشخصات ظاهری : سی و هفت، 137ص. فروست : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ 191 منابع تاریخ و جغرافیای ایران؛ 65 […]

 • ناشناس
 • 1353
 • اول
Rate this post
برچسب‌ها
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  هفت کشور، یا، صور الاقالیم مشخصات کتاب: سرشناسه : ستوده، منوچهر، 1292- عنوان و نام پدیدآور : هفت کشور، یا، صور الاقالیم/به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. مشخصات نشر : [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1353. مشخصات ظاهری : سی و هفت، 137ص. فروست : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ 191 منابع تاریخ و جغرافیای ایران؛ 65 وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی یادداشت : کتاب حاضر از مولفی ناشناخته می‌شود که در سال 748 ھ.ق. تالیف شده است. عنوان دیگر : صورالاقالیم. شناسه افزوده : بنیاد فرهنگ ایران. شماره کتابشناسی ملی : 45231 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب‌؛ سرآغاز؛ مقدمه‌؛ متن کتاب‌؛ تصحیحات و تعلیقات‌؛ فهرست عمومی‌

 • جزئیات کتاب
  • ناشناس
  • 1353
  • اول
  • تهران
 • نظرات