click on book to show pdf

هرمنوتیک

کتاب «هرمنوتیک»، اثر آیت‌الله «جعفر سبحانی ‌تبریزی»، توسط انتشارات مؤسسه امام صادق (ع) منتشر شده است. در این کتاب، ابتدا این نکته خاطرنشان شده که «هرمنوتیک» واژه‌ای یونانی است. این واژه به معنی هنر تفسیر یا تفسیر متن بوده است که گاه این واژه از نظر ریشه لغوی با «هرمس»، پیامبر خدایان مرتبط می‌دانند. پس […]

 • آیت الله جعفر سبحانی
 • یک
 • انتشارات مؤسسه امام صادق (ع)
هرمنوتیک
5 (100%) 1 vote[s]
هرمنوتیک
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب «هرمنوتیک»، اثر آیت‌الله «جعفر سبحانی ‌تبریزی»، توسط انتشارات مؤسسه امام صادق (ع) منتشر شده است. در این کتاب، ابتدا این نکته خاطرنشان شده که «هرمنوتیک» واژه‌ای یونانی است. این واژه به معنی هنر تفسیر یا تفسیر متن بوده است که گاه این واژه از نظر ریشه لغوی با «هرمس»، پیامبر خدایان مرتبط می‌دانند. پس از آن، نگارنده به دو هرمنوتیک روش‌شناسی و هرمنوتیک فلسفی قائل بوده و شرایط تفسیر قرآن را مطرح می‌کند. مطالب کتاب که با استناد به آیات تدوین شده است، مباحثی از این قبیل را در بر دارد: قرآن و تفسیر به باطن، مقصود از ظاهر و باطن آیه، تأویل در مقابل تنزیل، تأویل متشابه، آگاهی از ذهنیت خاص مؤلف، آگاهی از فرهنگ حاکم بر مؤلف، قلمرو حکمت نظری و عملی، نظر به هایدگر و گادامر و هر متنی یک معنا بیش ندارد.

 • جزئیات کتاب
  • آیت الله جعفر سبحانی
  • یک
  • انتشارات مؤسسه امام صادق (ع)
  • 1381
  • اول
  • قم
 • نظرات