ناسخ التواریخ

ناسخ التواریخ

ناسخ التواریخ (امام رضا علیه السلام ) نویسنده: محمد تقی لسان الملک سپهر ناشر چاپی: محمد تقی لسان الملک سپهر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: شرح زندگاني حضرت علي بن موسي الرضا؛ شرح حال جعفر برمكي پدر خالد برمكي؛ وقايع سال يكصد و هشتاد و نهم هجري نبوي؛ خلافت […]

  • محمد تقی لسان الملک سپهر
Rate this post
برچسب‌ها
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    ناسخ التواریخ (امام رضا علیه السلام ) نویسنده: محمد تقی لسان الملک سپهر ناشر چاپی: محمد تقی لسان الملک سپهر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: شرح زندگاني حضرت علي بن موسي الرضا؛ شرح حال جعفر برمكي پدر خالد برمكي؛ وقايع سال يكصد و هشتاد و نهم هجري نبوي؛ خلافت محمد امين؛ وقايع سال يكصد و نود و هشتم هجري نبوي؛ به شهادت رسيدن گروهي از جماعت علويين در عصر مأمون؛ مأمون و احضار امام رضا به خراسان؛ پاره‌اي از معجزات باهرات امام رضا؛ پاورقي

  • جزئیات کتاب
    • محمد تقی لسان الملک سپهر
  • نظرات