click on book to show pdf

میثاق‏ منتظران

شرحی بر زیارت آل‏ یاسین است. این زیارت مجموعه ی کامل اعتقاد صحیح و راه و رسم خداپرستی و دینداری است که در عصر تاریک و پر فتنه و فساد غیبت، چراغی فروزان و راهنمایی مطمئن برای جویندگان راه حق و پویندگان مسیر کمال و صراط مستقیم است. به اعتقاد نویسنده، علمای شیعه از دیرباز, […]

 • سید مهدی حائری قزوینی
 • یک
 • مسجد مقدس جمکران
میثاق‏ منتظران
4 (80%) 2 vote[s]
میثاق‏ منتظران
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  شرحی بر زیارت آل‏ یاسین است. این زیارت مجموعه ی کامل اعتقاد صحیح و راه و رسم خداپرستی و دینداری است که در عصر تاریک و پر فتنه و فساد غیبت، چراغی فروزان و راهنمایی مطمئن برای جویندگان راه حق و پویندگان مسیر کمال و صراط مستقیم است. به اعتقاد نویسنده، علمای شیعه از دیرباز, این زیارت شریف را در آثار خود نقل و پیوسته به حفظ و خواندن آن سفارش کردهاند. نویسنده در این کتاب، سعی کرده است تمامی مطالب خود را در شرح زیارت، به دلایل عقلی و نقلی مستند سازد و در عین حال, ساده و روان بنویسد و از مباحثی که مورد فهم همگان نیست و اثبات آن‏ها دشوار است، بپرهیزد. وی نخست متن زیارت را آورده و آن‏گاه به شرح بخش ‏بخش آن پرداخته است

 • جزئیات کتاب
  • سید مهدی حائری قزوینی
  • یک
  • مسجد مقدس جمکران
  • 1385
  • اول
  • قم
 • نظرات