click on book to show pdf

مصحف امام

امام علی قرآن را پس از رحلت رسول خدا’ گرد آورد. سوره ها وآیات آن، همان سوره ها وآیات قرآن موجود بین مسلمانان است همچنین متضمن ترتیب سوره ها بر اساس نزول است ودر کنار آن اسباب نزول را ذکر کرده است؛ لکن برخی از صحابه موضع گیریشان نسبت به آن ، موضع گیری سیاسی […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • مجمع جهانى اهل بيت
مصحف امام
3.4 (68.89%) 9 vote[s]
مصحف امام
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  امام علی قرآن را پس از رحلت رسول خدا’ گرد آورد. سوره ها وآیات آن، همان سوره ها وآیات قرآن موجود بین مسلمانان است همچنین متضمن ترتیب سوره ها بر اساس نزول است ودر کنار آن اسباب نزول را ذکر کرده است؛ لکن برخی از صحابه موضع گیریشان نسبت به آن ، موضع گیری سیاسی بود وبدین جهت آن را  قرآن دیگری می دانستند وثابت شد که قرآن دیگری به جز قرآن کریم نیست. لکن دشمنان شیعه به خاطر ظلم و تفرقه اندازی می گویند : شیعه ادعا می کندد که امام علی قرآنی به غیر از قرآن موجود میان مسلمانان دارد.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات