مجموعه پیک شفا

مجموعه پیک شفا

مجموعه پیک شفا مشخصات کتاب: سرشناسه : موسوی، محمد عنوان و نام پدیدآور : پیک شفا/ تالیف محمد موسوی. مشخصات نشر : تهران: تابان ، 1376. مشخصات ظاهری : 7، 667 ص.: مصور. شابک : 30000ریال: 964-437-006-6 یادداشت : کتابنامه: ص. 658. موضوع : پزشکی سنتی موضوع : گیاهان دارویی رده بندی کنگره : R135 […]

 • موسوی، محمد
 • 1376
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  مجموعه پیک شفا مشخصات کتاب: سرشناسه : موسوی، محمد عنوان و نام پدیدآور : پیک شفا/ تالیف محمد موسوی. مشخصات نشر : تهران: تابان ، 1376. مشخصات ظاهری : 7، 667 ص.: مصور. شابک : 30000ریال: 964-437-006-6 یادداشت : کتابنامه: ص. 658. موضوع : پزشکی سنتی موضوع : گیاهان دارویی رده بندی کنگره : R135 /م8پ9 1376 رده بندی دیویی : 610 شماره کتابشناسی ملی : م 77-705 عناوین اصلی کتاب شامل: جلد 1؛ جلد 2؛ جلد 3؛ جلد 4؛ جلد 5؛ جلد 6؛ جلد 7؛ جلد 8؛ جلد 9؛ جلد 10؛ جلد 11؛ جلد 12؛ جلد 14 درصورت تمایل شما می توانیدفایل هرجلد رابه صورت  جداگانه دریافت نماید

 • جزئیات کتاب
  • موسوی، محمد
  • 1376
  • اول
  • تهران
 • نظرات