قوانین کیفری

قوانین کیفری

قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور ) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان و نام پدیدآور:قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور )/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران صورت گرفته است. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای […]

 • مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
 • 1390
 • اول
Rate this post
برچسب‌ها
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور ) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان و نام پدیدآور:قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور )/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران صورت گرفته است. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1390.‌ مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب موضوع:قوانین و مقررات عناوین اصلی کتاب شامل: قوانین کیفری

 • جزئیات کتاب
  • مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
  • 1390
  • اول
  • اصفهان
 • نظرات