علم و تمدن در اسلام

علم و تمدن در اسلام

این کتاب توسط سید حسین نصر نگاشته شده است و آقای احمد آرام آن را ترجمه کرده اند. این کتاب با هدف این که بتوان یک دوره کامل تاریخ علوم را که محدود به متخصصین فن نباشد مطرح کرده است و همچنین یک دوره تاریخ علوم هر عصر را با توجه به آخرین تحقیقات علمی […]

 • سیدحسین نصر
 • یک
 • علمی فرهنگی
علم و تمدن در اسلام
3.2 (64.07%) 54 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب توسط سید حسین نصر نگاشته شده است و آقای احمد آرام آن را ترجمه کرده اند. این کتاب با هدف این که بتوان یک دوره کامل تاریخ علوم را که محدود به متخصصین فن نباشد مطرح کرده است و همچنین یک دوره تاریخ علوم هر عصر را با توجه به آخرین تحقیقات علمی عرضه می دارد. و در این کتاب از فصول علوم گوناگون اسلامی قسمتهایی انتخاب گشت در نتیجه بسیاری از نکات شایسته بحث که الحق باید در یک تاریخ علوم مفصل تر بحث نمود، در این کتاب حذف شده است. کوشش مولف این بوده است که تمامیت تاریخ علوم اسلامی و روش علمی مسلمین و نمونه های از آثار برجسته آنان را جلوه گر سازد. نویسنده غرض از تألیف کتاب را کندوکاوی برای تعیین جایگاه دین در دوران علم و نیز ارائه تفسیری از دین معرفی می کند و درصدد آن است که بتواند هم پاسخگوی ایمان مذهبی باشد و هم به علوم معاصر عنایت داشته باشد. این کتاب به موضوع بررسی رابطه علم و دین می پردازد. تاریخ ارتباط علم و دین دارای قدمت زیادی است، اما بررسی ارتباط علم و دین، به طور کلی و پیامدهای فلسفی ـ الهیاتی علوم معاصر، به طور خاص، تا اواسط قرن حاضر به صورتی متمرکز و منسجم انجام نشده بود. اصل این کتاب در آغاز امر توسط دانشگاه هارواد در سال ۱۹۶۸ انتشار یافت

 • جزئیات کتاب
  • سیدحسین نصر
  • یک
  • علمی فرهنگی
  • 1384
  • اول
  • تهران
 • نظرات