click on book to show pdf

علم حدیث

علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث در کتاب, مطالبی درباره اهمیت و جایگاه علم حدیث در شناسایی احادیث معتبر از غیر معتبر, به طبع رسیده, افزون بر آن, مطالبی در باب اقسام حدیث و شرایط راوی, نیز موقف صحابه و اصحاب اجماع برای طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان رشته‌های الهیات فراهم […]

 • زین العابدین قربانی
 • یک
 • انصاریان
علم حدیث
3.5 (70%) 2 vote[s]
علم حدیث
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث در کتاب, مطالبی درباره اهمیت و جایگاه علم حدیث در شناسایی احادیث معتبر از غیر معتبر, به طبع رسیده, افزون بر آن, مطالبی در باب اقسام حدیث و شرایط راوی, نیز موقف صحابه و اصحاب اجماع برای طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان رشته‌های الهیات فراهم آمده است .عناوین برخی مباحث از این قرار است :دلیل حجیت حدیث, ترغیب به حدیث, حفظ و کتابت حدیث, اجتهاد در مقابل نص, سرنوشت حدیث در شیعه, نخستین گردآورنده حدیث, جعل حدیث, علم رجال و درایه, و دلایل اهل سنت در مورد عدالت صحابه

 • جزئیات کتاب
  • زین العابدین قربانی
  • یک
  • انصاریان
  • 1378
  • سوم
  • قم
 • نظرات