click on book to show pdf

ضرورت دین از نظرگاه عقل

دین به معنی آیین الهی که مشتمل به مجموعه ای از تعالیم اعتقادی، اخلاق قوانین و مقررات است. در حیات بشری چه جایگاه و ضرورتی دارد آیا دین برای بشر، حیاتی و جایگزینی ناپذیر است؟ آیا کنار نهادن آموزه های دین از عرصه های فردی و اجتماعی بشر اندیشه ای بی اساس و باطل است.؟ […]

 • محمد رضا کریمی والا
 • یک
 • 978-964-973-129-2
ضرورت دین از نظرگاه عقل
2.2 (44%) 5 vote[s]
ضرورت دین از نظرگاه عقل
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  دین به معنی آیین الهی که مشتمل به مجموعه ای از تعالیم اعتقادی، اخلاق قوانین و مقررات است. در حیات بشری چه جایگاه و ضرورتی دارد آیا دین برای بشر، حیاتی و جایگزینی ناپذیر است؟ آیا کنار نهادن آموزه های دین از عرصه های فردی و اجتماعی بشر اندیشه ای بی اساس و باطل است.؟ آیا می توان ثابت کرد کسانی که آموزه های دینی را از زندگی خود منها کرده اند. با مخاطرات غیر قابل جبران و تحمل ناپذیری مواجه اند؟

 • جزئیات کتاب
  • محمد رضا کریمی والا
  • یک
  • 978-964-973-129-2
  • مسجد مقدس جمکران
  • 1386
  • اول
  • قم
 • نظرات