click on book to show pdf

شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی

سهروردی (۵۴۹-۵۸۷ هـ. ق)، از بنیان گذاران حکمت اشراق در جهان اسلام است؛ بنابراین آگاهی از اندیشه‏ های این متفکر بزرگ ایرانی، به مثابه کلیدی است که ما را به جهان «اشراق» رهنمون می‏شود و این مهم تنها از کسی بر می‏ آید که ضمن احاطه عمیق به فلسفه اسلامی، بر آثار سهروردی اشراف کاملی […]

 • غلامحسين ابراهيمي دينايي
 • یک
 • حكمت
Rate this post
شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  سهروردی (۵۴۹-۵۸۷ هـ. ق)، از بنیان گذاران حکمت اشراق در جهان اسلام است؛ بنابراین آگاهی از اندیشه‏ های این متفکر بزرگ ایرانی، به مثابه کلیدی است که ما را به جهان «اشراق» رهنمون می‏شود و این مهم تنها از کسی بر می‏ آید که ضمن احاطه عمیق به فلسفه اسلامی، بر آثار سهروردی اشراف کاملی داشته باشد. دکتر دینانی در این اثر، ضمن شرح اندیشه‏ های مهم و کلیدی سهروردی، مقایسه‏ای اجمالی نیز میان حکمت اشراق و مشاء انجام داده و گاه به سیر تاریخی بحث نیز توجه نشان داده است. «مواضع سهروردی در مقابل ابو البرکات»، «صدر المتألهین و سهروردی»، «وجود ذهنی»، «رؤیت از نظر سهروردی» و «نور اسپهبد و روح حیوانی»، بخش‏هایی از عناوین این اثر را تشکیل می‏دهند.

 • جزئیات کتاب
  • غلامحسين ابراهيمي دينايي
  • یک
  • حكمت
  • 1379
  • پنجم
  • تهران
 • نظرات