شرح دفتر دل

شرح دفتر دل

شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی جلد 1 الی 2 مشخصات کتاب: سرشناسه : صمدی آملی، داوود عنوان و نام پدیدآور : شرح دفتر دل علامه حسن‌زاده‌آملی‌‌‌ شارح صمدی‌‌آملی ‌ مشخصات نشر : قم‌‌‌ نبوغ‌‌‌ 1379 -‌‌ مشخصات ظاهری : 2 ج ‌‌ نمونه ‌ شابک : دوره‌‌‌‌‌964-6167-87-X :‌ ؛ ج. 1‌‌‌ ‌‌‌‌964-6167-76-4 :‌‌‌‌ […]

 • علامه حسن زاده آملی
 • 1379
 • ششم
شرح دفتر دل
5 (100%) 1 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی جلد 1 الی 2 مشخصات کتاب: سرشناسه : صمدی آملی، داوود عنوان و نام پدیدآور : شرح دفتر دل علامه حسن‌زاده‌آملی‌‌‌ شارح صمدی‌‌آملی ‌ مشخصات نشر : قم‌‌‌ نبوغ‌‌‌ 1379 -‌‌ مشخصات ظاهری : 2 ج ‌‌ نمونه ‌ شابک : دوره‌‌‌‌‌964-6167-87-X :‌ ؛ ج. 1‌‌‌ ‌‌‌‌964-6167-76-4 :‌‌‌‌ ؛ 31000 ریال (ج. 1، چاپ سوم)‮‌‌‌ ؛ 85000 ریال (ج. 1، چاپ ششم)‌‌‌ ؛ 27000 ریال (ج. 2)‌‌‌ ؛ 29000 ریال‌‮‌‌‌ ج. 2، چاپ دوم‌‌‌ ‌‌‌‌ 964-6167-77-2 :‌‌‌‌ ؛ 85000 ریال (ج. 2، چاپ پنجم)‌‌‌ یادداشت : ج. 1 (چاپ سوم: 1383) یادداشت : ج. 1 (چاپ ششم: 1389).‌ یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1379). یادداشت : ج.2 (چاپ دوم: 1381). یادداشت : ج. 2 (چاپ پنجم: 1389).‌ یادداشت : کتابنامه موضوع : حسن‌زاده‌آملی حسن 1307 - . دفتردل -- نقد و تفسیر موضوع : شعر فارسی -- قرن 14 -- تاریخ و نقد موضوع : شعر عرفانی -- قرن 14 -- تاریخ و نقد رده بندی کنگره : PIR8022‌‌ ‌/س84‌‌‌‌د7086 رده بندی دیویی : ‌‌‌8‮فا‌1/62 شماره کتابشناسی ملی : ‌م‌81-49388 عناوین اصلی کتاب شامل: از دل به دفتر از دفتر به دلها؛ مقدمه حضرت علامه آیه الله حسن زاده آملی؛ مقدمه؛ باب اول : بحثی پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم است؛ باب دوم : هو المحیی؛ باب سوم : هو الفتاح العلیم؛ باب چهارم : هو الباقی؛ باب پنجم : هو الجامع؛ پی نوشتها

 • جزئیات کتاب
  • علامه حسن زاده آملی
  • 1379
  • ششم
  • قم‌‌‌
 • نظرات