click on book to show pdf

سلسله مباحث پرسمان دینی(قرآن و حدیث)

کتاب قرآن و حدیث دفتر پنجم از سلسله مباحث پرسمان دینی، از سوی علی اصغر رضوانی تألیف و به همت انتشارات مسجد مقدس جمکران به چاپ رسیده است. اگر شک و شبهه در جهت رسیدن به یقین دنبال نشود و به حال خود باقی بماند؛ خصوصا در صورتی که شبهه در مسائل زیر بنایی اعتقادی […]

 • علی اصغر رضوانی
 • یک
 • مسجد مقدس جمکران
سلسله مباحث پرسمان دینی(قرآن و حدیث)
3.1 (61.18%) 34 vote[s]
سلسله مباحث پرسمان دینی(قرآن و حدیث)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب قرآن و حدیث دفتر پنجم از سلسله مباحث پرسمان دینی، از سوی علی اصغر رضوانی تألیف و به همت انتشارات مسجد مقدس جمکران به چاپ رسیده است. اگر شک و شبهه در جهت رسیدن به یقین دنبال نشود و به حال خود باقی بماند؛ خصوصا در صورتی که شبهه در مسائل زیر بنایی اعتقادی باشد، همه مسایل را به هم می ریزد. پس برماست این گونه شبهات و سؤال ها را پی گیری کرده و در مقام پاسخ آن، و لو به طور خلاصه، بر آییم. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش ها و شبهات مطرح شده در زمینه مهدویت برآمده است. عناوین این کتاب در دو بخش تدوین شده است. بخش اول با موضوع قرآن به: «عدم تحریف قرآن» و «آیات متشابهات» پرداخته و بخش دوم با عنوان حدیث شامل «فقه الحدیث»، «منابع حدیثی» و «رجال حدیث» می شود. در بخشی از این کتاب در پاسخ به این پرسش که آیا شیخ مفید رحمه الله به تحریف قرآن کریم اعتقاد داشته است؟ می خوانید: «برخی می گویند شیخ مفید رحمه الله به تحریف قران کریم اعتقاد داشته است؛ زیرا در کتاب (اوائل المقالات) می گوید: (همانا روایات مستفیض از ائمه هدایت بر اختلاف قرآن و آنچه برخی از ظالمان از حذف و نقصان درآن وارد کرده اند، رسیده است). پاسخ: شیخ مفید در صدد بیان این مطلب است که بگوید: در کتاب های روایی ما، این گونه روایات وارد شده، همان گونه که در کتاب های اهل سنت نیز آمده است؛ ولی در اینجا در صدد بحث از این موضوع نیست. آری او در چند صفحه بعد از این کتاب، نظر خود را چنین بیان می کند: (جماعتی از اهل امامت گفته اند: هیچ کلمه و یا آیه و یا سوره ای از قرآن کم نشده است؛ ولی آنچه در مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام از تأویل و تفسیر معانی بر حقیقت تنزیل ثابت بوده، حدف شده است، و این امور ثابت بوده و نازل شده، گر چه از جمله کلام خدای متعال که قرآن معجز است، نمی باشد. و گاهی تأویل قرآن را قرآن می نامند، و در این مطلب بین اهل تفسیر اختلاف نیست. و نزد من، این قول به حق و صواب نزدیک تر است از قول کسی که ادعای نقصان کلماتی از قرآن به طور حقیقی، نه تأویلی نموده است، و رأی من نیز همین است...)» برخی از پرسش های مطرح شده در این کتاب که مؤلف به شرح و توضیح در مورد آن پرداخته، به شرح زیر است: آیا شیخ مفید رحمه الله به تحریف قرآن کریم اعتقاد داشته است؟ آیا کسی از علمای شیعه به تحریف قرآن کریم قائل است؟ آیا در قرآن کریم آیات متشابهات وجود دارد یا خیر؟ آیا اختلاف قراءات در قرآن دلیل بر وقوع تناقض در آن است؟ خداوند متعال با چند طریق با انبیا سخن می گوید؟ آیا مسیحیان صالح هستند؟ آیا قرآن کریم تصدیق کننده کتب اهل کتاب است؟ چرا قرآن کریم از شهاب سنگ ها به ستارگان آسمان ها نامبرده است؟ مقصود از هفت آسمان چیست؟ آیا تقدیر در ازل با اختیار انسان سازگاری دارد؟ امر به مصاحبت در دنیا با پدر و مادر مشرک چگونه با نهی از دوستی با مشرکان سازگاری دارد؟ آیا همیشه حق درمخالفت با اهل سنت است؟ آیا کتاب های حدیثی شیعه غیر مهذب است؟ چرا در صحاح از امام حسن عسکری علیه السلام روایتی نقل نشده است؟ آیا ابوبصیر به امام صادق علیه السلام سوء ظن داشته است؟ آیا زراره با امام صادق علیه السلام مشکل داشته است؟ آیا ایمان زراره عاریه ای بوده است؟ به مشکل وجود خط غلو در بین اصحاب امامان شیعه چگونه پاسخ می دهید؟ آیا امام کاظم علیه السلام مخالف با رأی هشام بن حکم و هشام بن سالم بوده است؟ آیا مؤمن الطاق به تجسیم اعتقاد داشته است؟ چرا در کتاب های حدیثی احادیث ضعیف السند وارد شده است؟ علت عدم اشکال به مراسیل حسن بصری چیست؟

 • جزئیات کتاب
  • علی اصغر رضوانی
  • یک
  • مسجد مقدس جمکران
  • 1389
  • اول
  • قم
 • نظرات