click on book to show pdf

سلسله مباحث راه‌کارهای دوری از گناه(خیانت)

راهکارهای دوری از «خیانت» در امانت با استفاده از آموزه‎های اسلامی است. در این نوشتار ضمن بیان اهمیت امانتداری و امین بودن در دین اسلام راهکارهای دور ماندن از گناه خیانت در امانت بیان شده و انواع خیانت در امانت‎های مالی، اداری، اخلاقی، سیاسی، خانوادگی معرفی شده است. نویسنده با استفاده از آیات، روایات، فتاوای […]

 • عزیزالله حیدری
 • یک
 • 978-964-973-244-2
Rate this post
سلسله مباحث راه‌کارهای دوری از گناه(خیانت)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  راهکارهای دوری از «خیانت» در امانت با استفاده از آموزه‎های اسلامی است. در این نوشتار ضمن بیان اهمیت امانتداری و امین بودن در دین اسلام راهکارهای دور ماندن از گناه خیانت در امانت بیان شده و انواع خیانت در امانت‎های مالی، اداری، اخلاقی، سیاسی، خانوادگی معرفی شده است. نویسنده با استفاده از آیات، روایات، فتاوای فقهی و حکایات اخلاقی به تبیین اهمیت امانت‎داری پرداخته و توجه به آگاهی همیشگی خداوند از خیانت، کیفر در ناموس طبیعت، عاقبت بد خیانت، توجه به عدم امنیت داشتن خائن و عبرت گرفتن از سرنوشت خائنین را از راهکارهای در امان ماندن از این گناه عنوان کرده است

 • جزئیات کتاب
  • عزیزالله حیدری
  • یک
  • 978-964-973-244-2
  • مسجد مقدس جمکران
  • 1388
  • اول
  • قم
 • نظرات