سفینه سلیمانی

سفینه سلیمانی

سفینه سلیمانی (سفرنامه سفیر ایران به سیام) 1094 – 1098ه.ق مشخصات کتاب: سرشناسه : محمدربیع بن محمدابراهیم، قرن 11ق. عنوان و نام پدیدآور : سفینه سلیمانی (سفرنامه سفیر ایران به سیام) 1094 – 1098ه.ق./ نوشته محمدربیع بن محمد ابراهیم؛ تصحیح، تحشیه و تعلیقات عباس فاروقی. مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ […]

 • محمدربیع بن محمدابراهیم
 • 1356
 • اول
Rate this post
برچسب‌ها:
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  سفینه سلیمانی (سفرنامه سفیر ایران به سیام) 1094 - 1098ه.ق مشخصات کتاب: سرشناسه : محمدربیع بن محمدابراهیم، قرن 11ق. عنوان و نام پدیدآور : سفینه سلیمانی (سفرنامه سفیر ایران به سیام) 1094 - 1098ه.ق./ نوشته محمدربیع بن محمد ابراهیم؛ تصحیح، تحشیه و تعلیقات عباس فاروقی. مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ، 1356. مشخصات ظاهری : ھفت، 395 ص.:مصور، نمونه، نمودار. فروست : انتشارات دانشگاه تهران ؛ شماره 1621. شابک : 590 ریال وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری. یادداشت : کتابنامه: ص 356 - 384؛ همچنین به صورت زیرنویس. یادداشت : نمایه. عنوان دیگر : سفرنامه سفیر ایران به سیام 1094-1098ه.ق. موضوع : سفرنامه ها موضوع : ایرانیان -- تایلند موضوع : ایران -- روابط خارجی -- تایلند موضوع : تایلند -- روابط خارجی -- ایران موضوع : تایلند -- تاریخ -- از آغاز تا 1782م. موضوع : تایلند -- سیر و سیاحت شناسه افزوده : فاروقی، عباس، 1291-، مصحح شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ رده بندی کنگره : DSR1238/م 3س 7 1356 رده بندی دیویی : 327/550593 شماره کتابشناسی ملی : 1274862 عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ [مقدمه]؛ تحفه اول ؛ تحفه ثانی ؛ تحفه ثالث ؛ تحفه چهارم ؛ تعلیقات ؛ ضمائم ؛ [فهرستها]

 • جزئیات کتاب
  • محمدربیع بن محمدابراهیم
  • 1356
  • اول
  • تهران
 • نظرات