سفرنامه آدام اولئاریوس

سفرنامه آدام اولئاریوس

سفرنامه آدام اولئاریوس: ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : اولئاریوس، آدام Olearius, Adam ‏عنوان و نام پدیدآور : سفرنامه آدام اولئاریوس: ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی/ نویسنده آدام اولئاریوس؛ ترجمه از متن آلمانی و حواشی احمد بهپور. ‏مشخصات نشر : تهران: ابتکار نو، 1385. ‏مشخصات ظاهری : 423، […]

 • اولئاریوس، آدام
 • 1385
 • اول
سفرنامه آدام اولئاریوس
4 (80%) 3 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  سفرنامه آدام اولئاریوس: ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : اولئاریوس، آدام Olearius, Adam ‏عنوان و نام پدیدآور : سفرنامه آدام اولئاریوس: ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی/ نویسنده آدام اولئاریوس؛ ترجمه از متن آلمانی و حواشی احمد بهپور. ‏مشخصات نشر : تهران: ابتکار نو، 1385. ‏مشخصات ظاهری : 423، [26] ص. تصویر: مصور، نقشه، نمونه. ‏شابک : 48000ریال‏964-92638-4-5: ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ‏یادداشت : عنوان اصلی: Vermechrte neue Beschreibung der muscowitischen und persischen Reyse. ‏یادداشت : این کتاب در سال 1369 توسط انتشارات کتاب برای همه در 2 جلد چاپ شده است. ‏موضوع : اولئاریوس، آدام،1603 - 1671م. -- سفرها ‏موضوع : سفرنامه‌ها ‏موضوع : ایران -- سیر و سیاحت -- قرن 11ق. ‏موضوع : ایران -- تاریخ -- صفویان، 907 -- 1148ق. ‏موضوع : روسیه -- سیر و سیاحت ‏شناسه افزوده : بهپور، احمد، 1317 - ، مترجم. ‏رده بندی کنگره : ‏DSR1183/الف‌8س‌7 1385 ‏رده بندی دیویی : 955/071042 ‏شماره کتابشناسی ملی : م‌80-7379 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب‌؛ مقدمه مترجم‌؛ «توضیح ناشر آلمانی»؛ مقدمه نویسنده- در فواید سفر به سرزمین‌های بیگانه؛ دفتر یکم- شرح جدید مسافرت ایران درباره مسافرت از مسکو به ایران‌؛ دفتر دوم- شرح جدید سفر به ایران درباره امپراطوری و مردم ایران‌؛ دفتر سوم- شرح جدید مسافرت ایران درباره بازگشت از ایران به هلشتاین‌؛ جدول مقابله ماه خارجی با ایرانی:؛ فهرست کتبی که از آنها برای پانویس‌ها و مقدمه مترجم بهره برده شده است:؛ فهرست نام جای‌ها و کسان‌؛ تصاویر

 • جزئیات کتاب
  • اولئاریوس، آدام
  • 1385
  • اول
  • تهران
 • نظرات