سرزمین اسلام

سرزمین اسلام

سرزمین اسلام مشخصات کتاب: سرشناسه : گلی زواره غلامرضا، – 1337 عنوان و نام پدیدآور : سرزمین اسلام نویسنده غلامرضا گلی زواره مشخصات نشر : تهران نشر قادر، 1378. مشخصات ظاهری : 655 ص مصور نقشه شابک : 964-6697-04-6‌25000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. یادداشت : کتابنامه ص […]

 • گلی زواره غلامرضا
 • 1378
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  سرزمین اسلام مشخصات کتاب: سرشناسه : گلی زواره غلامرضا، - 1337 عنوان و نام پدیدآور : سرزمین اسلام نویسنده غلامرضا گلی زواره مشخصات نشر : تهران نشر قادر، 1378. مشخصات ظاهری : 655 ص مصور نقشه شابک : 964-6697-04-6‌25000ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. یادداشت : کتابنامه ص [637] - 651 موضوع : اسلام -- کشورهای جهان موضوع : کشورهای اسلامی رده بندی کنگره : BP14/5‌/گ 8س 4 رده بندی دیویی : 297/916 شماره کتابشناسی ملی : ‌م 78-17699 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ کلیاتی درباره جهان اسلام؛ مسائل جمعیتی و دموگرافیکی جهان اسلام؛ نگاهی به مسائل اقتصادی کشورهای اسلامی؛ مسلمانان قاره آسیا؛ افریقا ، قاره ای اسلامی

 • جزئیات کتاب
  • گلی زواره غلامرضا
  • 1378
  • اول
  • تهران
 • نظرات