زمزمه ي عشق

زمزمه ي عشق

زمزمه ي عشق نویسنده: علی اصغر حبیبی ناشر چاپی: مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان، 1391 عنوان و نام پدیدآور:زمزمهی عشق/ علی اصغر حبیبی ویراستار و صفحهآرا: عبدالحمید کریمی ناشر چاپی : . مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان 1391 […]

Rate this post
برچسب‌ها:
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    زمزمه ي عشق نویسنده: علی اصغر حبیبی ناشر چاپی: مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان، 1391 عنوان و نام پدیدآور:زمزمهی عشق/ علی اصغر حبیبی ویراستار و صفحهآرا: عبدالحمید کریمی ناشر چاپی : . مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان 1391 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب موضوع: امام علی (ع) - شعر عناوين اصلي كتاب شامل: اشاره؛ مقدمه؛ مولودي؛ مدايح؛ توسّلات؛ ازدواج با حضرت زهرا عليها السلام؛ در سوگ فاطمه عليها السلام؛ عيد غدير خُم؛ مصائب؛ درسهايي از حضرت امير عليه السلام؛ شيعه

  • جزئیات کتاب
  • نظرات