رساله حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی

رساله حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی

رساله حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی: فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : حنین‌بن‌اسحاق، 194- 260ق. ‏عنوان و نام پدیدآور : رساله حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی: فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام متن عربی با ترجمه فارسی/ […]

 • حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی
 • 1384
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  رساله حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی: فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : حنین‌بن‌اسحاق، 194- 260ق. ‏عنوان و نام پدیدآور : رساله حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی: فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام متن عربی با ترجمه فارسی/ باهتمام مهدی محقق ‏مشخصات نشر : تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، 1384. ‏مشخصات ظاهری : بیست و دو، 126ص. ‏فروست : سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ 334 ‏شابک : 964-8774-87-1 ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ‏یادداشت : عربی ‏یادداشت : پشت جلد به‌انگلیسی:Risalat ila Ali ibn yahya treatise for Ali ibn yahya on works of Galen translated into Arabic. ‏یادداشت : چاپ قبلی: دانشگاه تهران، موسسه مطالعات اسلامی، 1379. ‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس ‏موضوع : جالینوس، 199 - 129م. --Galenترجمه‌ها -- کتابشناسی ‏موضوع : پزشکی -- ترجمه شده به عربی -- کتابشناسی ‏موضوع : پزشکی اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14 ‏شناسه افزوده : علی بن یحیی،201- 275ق. ‏شناسه افزوده : محقق، مهدی ، 1308 - گردآورنده ‏شناسه افزوده : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ‏رده بندی کنگره : ‏Z8165/ح‌9ر5 ‏رده بندی دیویی : 016/61 ‏شماره کتابشناسی ملی : م‌84-9417 عناوین اصلی کتاب شامل: انتشارات مؤسّسه مطالعات اسلامی برطبق موضوعات علمی[1] زیر نظر دکتر مهدی محقّق‌؛ پیشگفتار؛ رساله حنین بن إسحق الی علیّ بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس بعلمه و بعض ما لم یترجم‌؛ ترجمه فارسی رساله حنین بن اسحق به علیّ بن یحیی در ترجمه آثار جالینوس از دکتر مهدی محقّق‌

 • جزئیات کتاب
  • حنین بن اسحق الی علی‌بن‌یحیی
  • 1384
  • اول
  • تهران
 • نظرات