click on book to show pdf

راز دلار آمريكا

تا به حال به طرح هاي روي يك دلاري دقت كرده ايد؟ هرم، چشم همه بين، عقاب يا سيمرغ، 13 ستاره، 13 تير و… اين ها، نشانه ي چيست؟ آيا اين نشانه ها در تاريخ آمريكا معنا و مفهومي دارد؟ اين نمادها آمريكايي هستند؟ چه كسي اين نشانه ها را در دلار جاداده است؟… براي […]

 • علی اکبر رائفی پور
 • یک
 • پایگاه اطلاع رسانی علی اکبر رائفی پور
Rate this post
راز دلار آمريكا
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  تا به حال به طرح هاي روي يك دلاري دقت كرده ايد؟ هرم، چشم همه بين، عقاب يا سيمرغ، 13 ستاره، 13 تير و… اين ها، نشانه ي چيست؟ آيا اين نشانه ها در تاريخ آمريكا معنا و مفهومي دارد؟ اين نمادها آمريكايي هستند؟ چه كسي اين نشانه ها را در دلار جاداده است؟… براي رسيدن به پاسخ اين پرسش ها و هزاران سوال ديگر در مورد اين موضوع  مطالعه کتاب “راز دلار آمريكا”  به شما عزيزان پيشنهاد مي كنيم.

 • جزئیات کتاب
  • علی اکبر رائفی پور
  • یک
  • پایگاه اطلاع رسانی علی اکبر رائفی پور
  • 1390
  • اول
  • قم
 • نظرات