خلاصه خوبى ها

خلاصه خوبى ها

عنوان: دانلود کتاب خلاصه خوبى ها (نگاهى به زیارت وارث ) نویسنده: محسن ربانى فرمت: EXE زبان: فارسی ا توضیحات: یكى از اهالى عراق در مدینه ،به دیدار امام صادق علیه السلام آمد از او پرسید: (در عراق كه هستى ، آیا به زیارت قبر امام حسین علیه السلام مى روى ؟). مرد گفت 🙁 […]

  • محسن ربانى
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    عنوان: دانلود کتاب خلاصه خوبى ها (نگاهى به زیارت وارث ) نویسنده: محسن ربانى فرمت: EXE زبان: فارسی ا توضیحات: یكى از اهالى عراق در مدینه ،به دیدار امام صادق علیه السلام آمد از او پرسید: (در عراق كه هستى ، آیا به زیارت قبر امام حسین علیه السلام مى روى ؟). مرد گفت :( آرى مى روم ) . امام علیه السلام فرمود: (آیا مى خواهى ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را برایت بگویم ؟).مرد گفت : ( آرى ).امام علیه السلام فرمود: ( وقتى كسى آماده مى شود كه به زیارت امام حسین علیه السلام برود ،فرشتگان آسمان با خوشحالى به یكدیگر خبر مى دهند؛ و آن گاه كه به طرف كربلا حركت مى كند ،فرشتگان بر او درود مى فرستند تا به كربلا برسد).سپس امام علیه السلام فرمود: (وقتى كه مى خواهى امام حسین علیه السلام را زیارت كنى ،این زیارت را بخوان كه به ازاى هر كلمه اش درى از رحمت الهى به رویت باز مى شود ).آنگاه امام علیه السلام زیارتى را به او آموخت كه به (زیارت وارث )معروف شد. در بخش اول این زیارت آمده است :(سلام بر تو اى وارث آدم ،برگزیده خدا! سلام بر تو اى وارث نوح ، پیامبر خدا! سلام بر تو اى وارث موسى ،هم صحبت خدا! سلام بر تو اى وارث عیسى ،روح خدا!) حسین وارث علم همه پیامبران است ؛ حسین وارث زهد همه پیامبران است ؛حسین وارث شجاعت همه پیامبران است ؛ حسین وارث رنج ها و مشقت هاى همه پیامبران است ؛ حسین وارث فضایل همه پیامبران است ؛ و خلاصه آنكه ، حسین (خلاصه خوبى هاى ) همه پیامبران است . اگر چه امام حسین علیه السلام شباهت امام حسین علیه السلام به پیامبران را بیان كردیم . امید آن كه ما نیز بتوانیم قطره اى از دریاى بى كران خوبى هاى آن امام عزیز و همه پیامبران بزرگ را در خود داشته باشیم ؛ ان شاء الله ...

  • جزئیات کتاب
    • محسن ربانى
  • نظرات