click on book to show pdf

خاتم اوصيابقية الله

پيشوايان هدايت  ١٤ ، خاتم اوصيا، بقية الله، حضرت امام مهدى (عج) نويسنده: گروه مؤلفان (عرفان محمود با همكارى و نظارت سيد منذر حكيم) مترجم:کاظم حاتمى طبرى تهيه آننده: معاونت فرهنگى، اداره ترجمه ساير همكاران: ويراستارى وبازنگرى: مصطفى اسكندرى; نمونه خوانى و آنترل نهايى: مهدى گلفشان; غلط گيرى و صفحه آرايى: قاسم بغدادى; طرح جلد: […]

 • عرفان محمود با همكارى و نظارت سيد منذر حكيم
 • مصطفى اسكندرى
 • یک
Rate this post
خاتم اوصيابقية الله
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  پيشوايان هدايت  ١٤ ، خاتم اوصيا، بقية الله، حضرت امام مهدى (عج) نويسنده: گروه مؤلفان (عرفان محمود با همكارى و نظارت سيد منذر حكيم) مترجم:کاظم حاتمى طبرى تهيه آننده: معاونت فرهنگى، اداره ترجمه ساير همكاران: ويراستارى وبازنگرى: مصطفى اسكندرى; نمونه خوانى و آنترل نهايى: مهدى گلفشان; غلط گيرى و صفحه آرايى: قاسم بغدادى; طرح جلد: حسين صمدى ناشر: مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام) نوبت و تاريخ چاپ: اول، ١٣٨٤ ش. / ١٤٢٦ ق. / ٢٠٠٥ م. تعداد: ٥٠٠٠ چاپ: چاپخانه ليلا E-mail: [email protected] : نشانى الكترونيكى ISBN: 964-529-024- شابك: 4 حقوق چاپ براى مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام) محفوظ است پيشگفتار در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره گيرى از شيوه هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسلام و فرهنگ تشيع و مكتب اهل بيت(عليهم السلام)معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت انقلابى و فرهنگى، به ام القراى اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختند. مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام) با درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فعّال با شيعيان جهان و به آارگيرى نيروى عظيم وآارآمد و خلاّق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطلاع رسانى در حوزه تفكّر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسلام ناب محمّدى بپردازد. خدارا سپاس آه با هدايت هاى ويژه مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى (مدظله) در اين ميدان حسّاس و فرهنگ ساز، گام هاى مهمّى برداشته شده و اميداست در آينده، اين حرآت نورانى و اصيل، هرچه پوياتر وبالنده تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به معارف زلال قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى و مكتب عرفانى و اسلام ولايى بهره مند و سيراب گردد. براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ اهل بيت(عليهم السلام)، مى تواند جلوه هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت مدرن و خودآامگى جهانخواران و فرهنگ هاى ضدّ اخلاق و انسانيت را درآستانه و تشنه حكومت جهانى امام عصر(عليه السلام)بسازد. « عصر ظهور » از اين رو، از آثار تحقيقى و تلاش علمى محقّقان و نويسندگان در اين مسير استقبال مى آنيم و خود را خدمتگزار مؤلفّان و مترجمانى مى دانيم آه در نشر اين فرهنگ متعالى، تلاش مى آنند. * * * خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصولات پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت(عليهم آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد « مجموعه اعلام الهدايه » السلام)، با عنوان مقدس مى باشد و با همت و تلاش و خامه پرتوان استاد کآظم حاتمى طبرى به فارسى برگردانده شده است را تقديم شما عزيزان آنيم و براى مؤلفين محترم و مترجم گرانقدر، آرزوى توفيق داشته باشيم. در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى شود. باشد آه اين گام آوچك، در ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب ولايت قرارگيرد. معاونت فرهنگى مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام)

 • جزئیات کتاب
  • عرفان محمود با همكارى و نظارت سيد منذر حكيم
  • مصطفى اسكندرى
  • یک
  • 964-529-024-4
  • مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام)
  • ١٣٨٤
  • اول
  • تهران
 • نظرات